Znaleziono 10 artykułów

Anna Pacian

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bezrobocie a zdrowie : wybrane problemy Mariola Janiszewska-Grzyb Teresa Bernadetta Kulik Anna Pacian Jolanta Pacian s. 5-15
Profilaktyka w chorobach cywilizacyjnych Mariola Janiszewska-Grzyb Teresa Bernadetta Kulik Anna Pacian Bożena Zboina s. 5-10
Błąd medyczny, a odpowiedzialność karna lekarza Teresa Bernadetta Kulik Anna Pacian Jolanta Pacian s. 17-30
Potrzeby społeczne w starzejącym się społeczeństwie Halina Król Grażyna Nowak-Starz Anna Pacian Bożena Zboina s. 57-70
Zadania pielęgniarki w profilaktyce nowotworów złośliwych piersi H. Król Anna Pacian Bożena Zboina s. 77-84
Rola pielęgniarki w zapobieganiu zdrowotnym konsekwencjom bezrobocia Anna Pacian Bożena Zboina s. 85-89
Wpływ środowiska rodzinnego na kształtowanie zachowań młodzieży Wioletta Ferenc Marlena Krawczyk Teresa B. Kulik Anna Pacian Hanna Skórzyńska s. 155-180
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie w Ostrowcu Świętokrzyskim na tle historycznym Ewa Chlewicka Anna Pacian Bożena Zboina Barbara Ślusarska s. 165-177
Zwalczanie korupcji funkcjonariuszy publicznych Jolanta Pacian Anna Pacian s. 255-266
Zwalczanie przestępstwa prania brudnych pieniędzy Jolanta Pacian Anna Pacian s. 257-274