Znaleziono 7 artykułów

Teresa Bernadetta Kulik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Teresa Bernadetta Kulik s. 5-6
Bezrobocie a zdrowie : wybrane problemy Mariola Janiszewska-Grzyb Teresa Bernadetta Kulik Anna Pacian Jolanta Pacian s. 5-15
Słowo wstępne Teresa Bernadetta Kulik s. 5
Profilaktyka w chorobach cywilizacyjnych Mariola Janiszewska-Grzyb Teresa Bernadetta Kulik Anna Pacian Bożena Zboina s. 5-10
Osoba niepełnosprawna w systemie społecznym Teresa Bernadetta Kulik s. 9-12
Błąd medyczny, a odpowiedzialność karna lekarza Teresa Bernadetta Kulik Anna Pacian Jolanta Pacian s. 17-30
Jakość życia osób starszych przewlekle chorych i niepełnosprawnych kształtowana w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych Teresa Bernadetta Kulik Bożena Zboina s. 97-110