Znaleziono 5 artykułów

Barbara Ślusarska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób układu krążenia : rola pielęgniarki Monika Połetek Barbara Ślusarska s. 11-17
Wczesne rozpoznawanie nadciśnienia tętniczego krwi : rola pielęgniarki Izabela Łojko Barbara Ślusarska s. 47-51
Zapotrzebowanie na działalność opiekuńczą pielęgniarki pacjentów z deficytem samoobsługi Anna Komosa Bożena Zboina Barbara Ślusarska s. 93-98
Pacjent z bólem w pracy pielęgniarki Danuta Zarzycka Bożena Zboina Barbara Ślusarska s. 99-114
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie w Ostrowcu Świętokrzyskim na tle historycznym Ewa Chlewicka Anna Pacian Bożena Zboina Barbara Ślusarska s. 165-177