Znaleziono 25 artykułów

Tadeusz Płoski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wolność sumienia i wyznania w warunkach izolacji więziennej Tadeusz Płoski s. 55-76
Rodzinno-osobowy wymiar europejskich standardów bioetycznych Tadeusz Płoski s. 57-72
Prawo do wolności sumienia i religii w Polsce Tadeusz Płoski s. 87-109
Godność człowieka i jego prawa w nauczaniu Jana Pawła II i zobowiązaniach międzynarodowych Tadeusz Płoski s. 91-101
Obywatelstwo polskie w świetle jednostronnych aktów sowieckich w związku z II wojną światową Tadeusz Płoski s. 129-143
Gwarancje wolności sumienia i religii w Polsce Tadeusz Płoski s. 141-157
Ochrona i ograniczenia praw i wolności człowieka w warunkach konfliktów zbrojnych i stanach nadzwyczajnych państwa Tadeusz Płoski s. 187-198
Agresja sowiecka na Polskę w 1939 roku i jej konsekwencje w świetle międzynarodowego porządku prawnego Tadeusz Płoski s. 195-206
"Wojsko Polskie. Informator 95", Warszawa 1995 : [recenzja] Tadeusz Płoski s. 217-218
"Ordynariat Polowy Wojska Polskiego 1996", Warszawa 1996 : [recenzja] Tadeusz Płoski s. 219-222
"Ceremoniał wojskowy", Warszawa 1995 : [recenzja] Tadeusz Płoski s. 222-225
Personel duchowny i obiekty kultu religijnego w prawie wojennym Tadeusz Płoski s. 223-230
"Podręcznik prawa wojennego dla sił zbrojnych", Frédéric de Mulinen, Warszawa 1994 : [recenzja] Tadeusz Płoski Frédéric de Mulinen (aut. dzieła rec.) s. 226-228
Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny w europejskim systemie praw człowieka a związki homoseksualne Tadeusz Płoski s. 243-254
Struktura prawno-organizacyjna duszpasterstwa wojskowego w II Rzeczypospolitej Tadeusz Płoski s. 243-268
"Duszpasterstwo w Wojsku Polskim. Studium prawne z uwzględnieniem praw człowieka i prawa humanitarnego", Tadeusz Płoski, Olsztyn 2006 : [recenzja] Józef Krukowski Tadeusz Płoski (aut. dzieła rec.) s. 267-272
"Służba duszpasterska Wojska Polskiego 1914-1945", Janusz Odziemkowski, Warszawa 1998 : [recenzja] Tadeusz Płoski Janusz Odziemkowski (aut. dzieła rec.) s. 281-283
"Kościół warmiński a polityka wyznaniowa po II wojnie światowej", Andrzej Kopiczko, Olsztyn 1996 : [recenzja] Tadeusz Płoski Andrzej Kopiczko (aut. dzieła rec.) s. 307-309
"Wolność religii. Wybór materiałów. Dokumenty. Orzecznictwo", tł. i oprac. T. Jasudowicz, Toruń 2001 : [recenzja] Tadeusz Płoski Tadeusz Jasudowicz (aut. dzieła rec.) s. 309-312
Sprawiedliwość, wojna i pokój w nauczaniu Kościoła katolickiego Tadeusz Płoski s. 339-364
Kodyfikacja Prawa Kanonicznego katolickich Kościołów Wschodnich Tadeusz Płoski s. 347-370
Prawo do uprawnionej obrony z użyciem siły militarnej Tadeusz Płoski s. 371-383
"Cywilizacja łacińska. Studium na podstawie dorobku historiozoficznego Feliksa Konecznego", Andrzej Bokiej, Legnica 2000 : [recenzja] Tadeusz Płoski Andrzej Bokiej (aut. dzieła rec.) s. 420-422
"Wolność religii. Wybór materiałów. Dokumenty. Orzecznictwo", tł. i oprac. T. Jasudowicz, Toruń 2001 : [recenzja] Tadeusz Płoski Tadeusz Jasudowicz (aut. dzieła rec.) s. 518-520
Duszpasterstwo wojskowe w Polsce w świetle stosunków Państwo - Kościół Tadeusz Płoski s. 579-596