Znaleziono 10 artykułów

Tadeusz Jasudowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Tadeusz Jasudowicz s. 5-7
Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Tadeusz Jasudowicz s. 19-40
Prawo do wolnych wyborów w byłych europejskich państwach socjalistycznych w świetle orzecznictwa strasburskiego Tadeusz Jasudowicz s. 19-37
Prawo do poszanowania prywatności osób pozbawionych wolności w Polsce w świetle orzecznictwa strasburskiego Tadeusz Jasudowicz s. 35-53
Obowiązek państwa-strony współdziałania z Trybunałem Strasburskim na rzecz skuteczności postępowania skargowego na przykładzie spraw czeczeńskich przeciwko Rosji Tadeusz Jasudowicz s. 59-80
Test celowości w funkcjonowaniu mechanizmu limitacji korzystania z praw człowieka w systemie EKPC Tadeusz Jasudowicz s. 109-133
"Prawa człowieka i ich ochrona", Bożena Gronowska, Tadeusz Jasudowicz, Toruń 2005 : [recenzja] Zbigniew Cichoń Bożena Gronowska (aut. dzieła rec.) Tadeusz Jasudowicz (aut. dzieła rec.) s. 176-177
"Wolność religii. Wybór materiałów. Dokumenty. Orzecznictwo", tł. i oprac. T. Jasudowicz, Toruń 2001 : [recenzja] Tadeusz Płoski Tadeusz Jasudowicz (aut. dzieła rec.) s. 309-312
"Wolność religii. Wybór materiałów. Dokumenty. Orzecznictwo", tł. i oprac. T. Jasudowicz, Toruń 2001 : [recenzja] Tadeusz Płoski Tadeusz Jasudowicz (aut. dzieła rec.) s. 518-520
"Likwidacja państwa pruskiego. Ustawa nr 46 Sojuszniczej Rady Kontroli nad Niemcami", Alfons Klafkowski, Warszawa 1967 : [recenzja] Tadeusz Jasudowicz Janusz Symonides Alfons Klafkowski (aut. dzieła rec.) s. 562-565