Znaleziono 24 artykuły

Józef Krukowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemówienie wygłoszone na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 13 czerwca 2015 r. podczas konferencji poświęconej kard. Zenonowi Grocholewskiemu Józef Krukowski s. 9-14
La dignità umana come la base dei diritti foundamental dell'uomo negli accordi internazionali Józef Krukowski s. 15-22
Laudacja wygłoszona przez promotora podczas wręczenia dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pani dr Hannie Suchockiej Józef Krukowski s. 25-30
Uprawnienia nadzwyczajne Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, wobec zagrożeń Kościoła ze strony reżimu komunistycznego Józef Krukowski s. 29-42
Stosunki między Stolicą Apostolską a państwami Europy Środkowej i Wschodniej : problemy aktualne i perspektywy Józef Krukowski s. 101-125
Relacje między państwem a Kościołem w publikacjach zamieszczonych w "Prawie Kanonicznym" Józef Krukowski s. 113-120
The Standpoint of the Holy See on Communism From Benedict XV to John Paul II Józef Krukowski s. 129-147
Motyw rekursu administracyjnego do drugiej sekcji Sygnatury Apostolskiej Józef Krukowski s. 131-140
Culture and Law in Pluralistic Society Józef Krukowski s. 169-183
Skutki rekursu administracyjnego do Drugiej Sekcji Sygnatury Apostolskiej Józef Krukowski s. 177-186
Komentarz do projektu ogólnej procedury administracyjnej Józef Krukowski s. 199-232
Kierunek rozwoju współczesnej jurysprudencji Roty Rzymskiej w sprawach małżeńskich z tytułu przymusu i bojaźni Józef Krukowski s. 205-224
Zagadnienie indeksu książek zakazanych w świetle posoborowych dokumentów Stolicy Apostolskiej Józef Krukowski s. 217-227
Prawa wiernych do dobrej opinii i do własnej intymności : komentarz do kan. 220 KPK z 1983 r. Józef Krukowski s. 227-236
"Cel, przedmiot i przebieg prac Synodu Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej, Diecezji Pińskiej i Witebskiej", Stanisław Pawlina, Mińsk 2000 : [recenzja] Józef Krukowski Stanisław Pawlina (aut. dzieła rec.) s. 243-246
"Polskie prawo wyznaniowe", Józef Krukowski, Krzysztof Warchałowski, Warszawa 2000 : [recenzja] Mirosław Sitarz Józef Krukowski (aut. dzieła rec.) Krzysztof Warchałowski (aut. dzieła rec.) s. 249-252
"Konkordaty współczesne. Doktryna, teksty 1964-1994", Józef Krukowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Ryszard Sztychmiler Józef Krukowski (aut. dzieła rec.) s. 251-254
"Duszpasterstwo w Wojsku Polskim. Studium prawne z uwzględnieniem praw człowieka i prawa humanitarnego", Tadeusz Płoski, Olsztyn 2006 : [recenzja] Józef Krukowski Tadeusz Płoski (aut. dzieła rec.) s. 267-272
"Polskie prawo wyznaniowe", Józef Krukowski, Krzysztof Warchałowski, Warszawa 2000 : [recenzja] Ewa Gajda Józef Krukowski (aut. dzieła rec.) Krzysztof Warchałowski (aut. dzieła rec.) s. 287-292
"Kościół i prawo. Materiały pomocnicze do nauki prawa kanonicznego", pod red. Józefa Krukowskiego, Lublin 1981 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Józef Krukowski (aut. dzieła rec.) s. 299-301
"La condicion juridica del laico en la dottrina canonica del siglo XIX", Matilde Bahima, Pamplona 1972 ; "La condicion juridica del laico del CJC al Vaticano II", Ana Ledesma, Pamplona 1972 ; "La condicion juridica del laico en el Concilio Vaticano II", Mercedes Gomes Carrasco, Pamplona 1972 : [recenzja] Józef Krukowski Matilde Bahima (aut. dzieła rec.) Mercedes Gomes Carrasco (aut. dzieła rec.) Ana Ledesma (aut. dzieła rec.) s. 322-325
Konkordat jako instrument normalizacji stosunków między Kościołem a demokratycznym państwem świeckim Józef Krukowski s. 387-402
"Refleksje na temat prawa – prawo naturalne, filozofia prawa", Zenon Grocholewski, Kraków 2009 : [recenzja] Józef Krukowski Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 399-401
"Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, redakcja Sławoj Leszek Głódź, Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Lublin 2013 : [recenzja] Marcin Nabożny Władysław Wyszowadzki Sławoj Leszek Głódź (aut. dzieła rec.) Józef Krukowski (aut. dzieła rec.) Mirosław Sitarz (aut. dzieła rec.) s. 575-590
    Zacytuj
  • Udostępnij