Znaleziono 4 artykuły

Maria Alicja Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Timeline of the Summer World Polonia Games (1934–2015) Leonard Nowak Maria Alicja Nowak s. 69-87
Timeline of the World Polonia Winter Games (1986–2016) Leonard Nowak Maria Alicja Nowak s. 85-105
Satysfakcja z wyboru studiów a zamierzenia zawodowe studentów wychowania zycznego Leonard Nowak Maria Alicja Nowak Mariola Radzińska s. 109-124
Samoocena wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych studentów podstawą ewaluacji programu studiów kierunku turystyka i rekreacja Jarosław Nadobnik Maria Alicja Nowak Michał Tarnowski Wioletta Łubkowska s. 145-161