Znaleziono 2 artykuły

Michał Tarnowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znajomość regionalnych walorów krajoznawczych przez studentów Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego Paweł Eider Michał Tarnowski s. 77-95
Samoocena wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych studentów podstawą ewaluacji programu studiów kierunku turystyka i rekreacja Jarosław Nadobnik Maria Alicja Nowak Michał Tarnowski Wioletta Łubkowska s. 145-161