Znaleziono 3 artykuły

Wioletta Łubkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Samoocena wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych studentów podstawą ewaluacji programu studiów kierunku turystyka i rekreacja Jarosław Nadobnik Maria Alicja Nowak Michał Tarnowski Wioletta Łubkowska s. 145-161
Styl życia mieszkańców miast i wsi w regionie zachodniopomorskim a baza sportowa i rekreacyjna Beata Florkiewicz Justyna Krzepota Jerzy Troszczyński Teresa Zwierko Wioletta Łubkowska s. 341-351
Formy zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz kierunki badań naukowych w obiekcie Floating Arena w Szczecinie Beata Florkiewicz Justyna Krzepota Jerzy Troszczyński Teresa Zwierko Wioletta Łubkowska s. 641-652