Znaleziono 7 artykułów

Karolina Muszyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komputerowe wspomaganie ewaluacji multimedialnych przewodników elektronicznych Karolina Muszyńska Jakub Swacha s. 35-46
Projekt BalticMuseums 2.0 Plus jako przykład wykorzystania środków unijnych dla aktywizacji międzynarodowego ruchu turystycznego Zygmunt Drążek Karolina Muszyńska Jakub Swacha s. 71-82
Wielojęzyczność portali informacyjnych na przykładzie internetowej platformy informacyjnej Balticmuseums 2.0 Tomasz Komorowski Karolina Muszyńska s. 84-92
Wykorzystanie narzędzia EEQRA do analizy opinii użytkowników e-przewodników w muzeach oceanograficznych Zygmunt Drążek Karolina Muszyńska Jakub Swacha Tomasz Zdziebko s. 153-161
Wykorzystanie portalu projektowego do zarządzania komunikacją w zespole organizującym konferencję Karolina Muszyńska s. 273-281
Praktyczne i teoretyczne aspekty wdrożenia modelu komunikacji w zespole projektowym Karolina Muszyńska s. 317-326
Internetowa platforma informacyjna Baltic Museums 2.0 jako przykład nowych form rozpowszechniania informacji turystycznej Zygmunt Drążek Karolina Muszyńska Łukasz Stasierowski Jakub Swacha s. 371-381