Znaleziono 7 artykułów

Zygmunt Drążek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarządzanie treścią jako element współpracy transgranicznej Zygmunt Drążek Aleksandra Schick s. 49-59
Zarządzanie zasobami cyfrowymi na przykładzie muzeów bałtyckich Zygmunt Drążek Tomasz M. Komorowski s. 61-71
Projekt BalticMuseums 2.0 Plus jako przykład wykorzystania środków unijnych dla aktywizacji międzynarodowego ruchu turystycznego Zygmunt Drążek Karolina Muszyńska Jakub Swacha s. 71-82
Bank modeli jako narzędzie wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie Zygmunt Drążek s. 129-139
Wykorzystanie narzędzia EEQRA do analizy opinii użytkowników e-przewodników w muzeach oceanograficznych Zygmunt Drążek Karolina Muszyńska Jakub Swacha Tomasz Zdziebko s. 153-161
Internetowa platforma informacyjna Baltic Museums 2.0 jako przykład nowych form rozpowszechniania informacji turystycznej Zygmunt Drążek Karolina Muszyńska Łukasz Stasierowski Jakub Swacha s. 371-381
Aspekty technologiczne wdrożenia mobilnych e-przewodników na przykładzie muzeów oceanograficznych Zygmunt Drążek Tomasz Komorowski Jakub Swacha Karolina Uszyńska s. 435-446