Znaleziono 6 artykułów

Barbara Michniewska-Szczepkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czynnik rodzinny jako przyczyna współczesnych migracji do miasta Olsztyna Barbara Michniewska-Szczepkowska s. 89-95
Notki bibliograficzne Stanisław Achremczyk Tadeusz Baryła Danuta Bogdan Zbigniew Fras Barbara Michniewska-Szczepkowska Jerzy Przeracki Bohdan Łukaszewicz s. 93-112
Pochodzenie terytorialne i społeczne współczesnych imigrantów Olsztyna Barbara Michniewska-Szczepkowska s. 209-213
Sprawozdanie z badań nad migracjami do miasta Olsztyna Teresa Klepacka Barbara Michniewska-Szczepkowska s. 477-480
Cechy społeczno-zawodowe współczesnych imigrantów do Olsztyna a struktury funkcjonalne miasta Barbara Michniewska-Szczepkowska s. 499-510
"Migracje stałe do Olsztyna. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i konsekwencje", Barbara Michniewska-Szczepkowska, Olsztyn 1991 : [recenzja] Janina Danuta Łaniec Barbara Michniewska-Szczepkowska (aut. dzieła rec.) s. 569-571