Znaleziono 11 artykułów

Tadeusz Baryła

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Notki bibliograficzne Stanisław Achremczyk Tadeusz Baryła Danuta Bogdan Zbigniew Fras Barbara Michniewska-Szczepkowska Jerzy Przeracki Bohdan Łukaszewicz s. 93-112
"Przesiedleńcy opowiadają. Pierwsze lata obwodu Kaliningradzkiego we wspomnieniach i dokumentach", praca zbiorowa pod red. Jurija W. Kostjaszowa, wyd. polskie przygotował Tadeusz Baryła, tł. Wacław Hojszyk, Olsztyn 2000 : [recenzja] Stanisław Ciesielski Tadeusz Baryła (aut. dzieła rec.) Wacław Hojszyk (aut. dzieła rec.) Jurij Kostjaszow (aut. dzieła rec.) s. 112-115
Notki bibliograficzne Stanisław Achremczyk Tadeusz Baryła Danuta Bogdan Wojciech Ciesielski Zbigniew Fras Lech Gizelbach Edward Martuszewski Jerzy Przeracki Krystyna Stasiewicz Bohdan Łukaszewicz s. 139-169
Sprawozdanie z sesji naukowej w Domu Polskim (27-28 października 1980 roku) Tadeusz Baryła s. 169-177
Seminarium w Domu Polskim Tadeusz Baryła s. 174-178
"Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina. Wybór dokumenów. 1945 rok", przygotował do druku Tadeusz Baryła, Olsztyn 1996 : [recenzja] Antoni Sołoma Tadeusz Baryła (aut. dzieła rec.) s. 254-256
Działalność Polskiego Związku Zachodniego w Okręgu Mazurskim Tadeusz Baryła s. 265-276
Sprawozdanie z działalności zespołu redakcyjnego biuletynu "Obwód Kaliningradzki. Przegląd faktów, wydarzeń, opinii" za lata 1994-2007 Tadeusz Baryła Wacław Hojszyk Edmund Wojnowski s. 379-383
Pierwsze badania socjologiczne nad problemem polskiej ludności rodzimej na Warmii i Mazurach w świetle memoriału z lipca 1949 roku Tadeusz Baryła s. 465-480
Sprawozdanie z sesji "Stan i potrzeby badań zbrodni hitlerowskich w Prusach Wschodnich w latach 1939-1945" Tadeusz Baryła s. 603-615
Nagroda Prezydenta Olsztyna im. Bohdana Jerzego Koziełło-Poklewskiego w dziedzinie historii Tadeusz Baryła s. 851-854