Znaleziono 25 artykułów

Jerzy Przeracki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Plebs Nowego Miasta Torunia w latach 1358-1410 w świetle księgi proskrybowanych Jerzy Przeracki s. 5-20
Genealogia przodków i krewnych Franciszka Liedera (1791-1867) : pamiętnikarza i pedagoga rodem z Biesowa Jerzy Przeracki s. 39-64
    Zacytuj
  • Udostępnij
Notki bibliograficzne Stanisław Achremczyk Tadeusz Baryła Danuta Bogdan Zbigniew Fras Barbara Michniewska-Szczepkowska Jerzy Przeracki Bohdan Łukaszewicz s. 93-112
"Das Elbinger Stadtbuch", Bd. 2: "1361-1418", hrsg. von Hans W. Hoppe, "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Beiheft 5, 1986 : [recenzja] Jerzy Przeracki Hans W. Hoppe (aut. dzieła rec.) s. 99-104
Społeczne funkcje Bractwa Najświętszej Marii Panny w Nowym Mieście Toruniu Ireneusz Czarciński Jerzy Przeracki s. 109-149
"Quellen zur Geschichte der ersten Katharinenschwester und ihrer Gründerin Regina Protmann † 1613", hrsg. und erläutert von Ernst Manfred Wermter, "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Beiheft 2, 1975 : [recenzja] Jerzy Przeracki Ernst Manfred Wermter (aut. dzieła rec.) s. 120-122
"Die Denkwürdigkeit des Burggrafen und Grafen Christoph zu Dohna (1665-1733)", eingeleitet, erläutert und deutsch hrsg. von Rudolf Grieser, Göttingen 1974 : [recenzja] Jerzy Przeracki Rudolf Grieser (aut. dzieła rec.) s. 123-126
Konferencja naukowa poświęcona historii prasy Warmii i Mazur Jerzy Przeracki s. 139-147
Notki bibliograficzne Stanisław Achremczyk Tadeusz Baryła Danuta Bogdan Wojciech Ciesielski Zbigniew Fras Lech Gizelbach Edward Martuszewski Jerzy Przeracki Krystyna Stasiewicz Bohdan Łukaszewicz s. 139-169
Parafia dobromiejska i jej ludność w świetle spisu z 1695 roku Jerzy Przeracki Bolesław Kumor (aut. dzieła rec.) s. 241-257
"Der Kreis Rössel. Ein ostpreussisches Heimatbuch", Erwin Poschmann, Kaltenkirchen/Holstein 1977 : [recenzja] Jerzy Przeracki Erwin Poschmann (aut. dzieła rec.) s. 241-242
Sprawozdanie z sesji naukowej "Stan i potrzeby badawcze w zakresie dziejów Warmii i Mazur" Jerzy Przeracki s. 259-262
Statut cechu szewców Nowego Miasta Braniewa z 1421 roku Jerzy Przeracki s. 337-348
O znaczeniu ksiąg metrykalnych dla badań nad nazwiskami mieszkańców nowożytnej Warmii : na marginesie książki Aliny Naruszewicz-Duchlińskiej Jerzy Przeracki s. 387-428
Inwentarz warmińskiego ekonoma biskupiego, Ludwika Stanisławskiego, z 1604 roku Jerzy Przeracki s. 409-425
Sprawozdanie z seminarium "Polski Październik" Jerzy Przeracki s. 423-425
Artyści działający na Warmii w XVIII wieku : Krzysztof Peucker, Jan Chrystian Schmidt, Chrystian Bernard Schmidt, Krzysztof Sand, Jan Witt, Jan Ignacy Witt, Jan Antoni Frey, Piotr Andrzej Kolberg i Józef Joachim Korzeniewski Jerzy Przeracki s. 441-499
Sprawozdanie ze spotkania z okazji sześćdziesiątej rocznicy powstania Związku Towarzystw Młodzieży w Prusach Wschodnich Jerzy Przeracki s. 463-467
"Das Elbinger Stadtbuch", Bd. 1: "1330-1360 (1393)", hrsg. von Hans W. Hoppe, "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Beiheft 3, 1976 : [recenzja] Jerzy Przeracki Hans W. Hoppe (aut. dzieła rec.) s. 499-503
"Początki sztuki drukarskiej na Pomorzu w XV wieku", Zbigniew Nowak, Gdańsk 1976 : [recenzja] Jerzy Przeracki Zbigniew Nowak (aut. dzieła rec.) s. 503-506
Sprawozdanie z sesji naukowej "Region w nauczaniu historii" Jerzy Przeracki s. 525-534
"Historia prasy polskiej na Warmii i Mazurach" : sprawozdanie z sesji Jerzy Przeracki s. 597-600
Zakrystianie (kościelni) kościoła parafialnego w Reszlu w XVII–XIX wieku Jerzy Przeracki s. 597-602
Artyści i rzemieślnicy działający w Reszlu w XVI-XVIII wieku : rzeźbiarze, stolarze, malarze, złotnicy, odlewnicy dzwonów i organmistrzowie Jerzy Przeracki s. 665-717
Spis mieszkańców Bisztynka z 6 grudnia 1660 roku, zubożałych po "potopie" szwedzkim Jerzy Przeracki s. 735-740