Znaleziono 3 artykuły

Jacek M. Majchrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Arkona", "Zaranie", "Kuźnia", "W drodze" i "Stanica" : pisma wydawane przez zadrużan w brytyjskiej strefie okupacyjnej w Niemczech Bogumił Grott Jacek M. Majchrowski s. 79-90
"Kościół i katolicyzm na łamach >>Przeglądu Narodowego<<", Jacek M.Majchrowski, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.55 : [recenzja] Anna Bujnowska Jacek M. Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 224
"Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej", red. nauk. prof. Jacek M. Majchrowski, Warszawa 1994 : [recenzja] Ewa Maj Czesław Maj Jacek M. Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 243-244