Znaleziono 9 artykułów

Bogumił Grott

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Arkona", "Zaranie", "Kuźnia", "W drodze" i "Stanica" : pisma wydawane przez zadrużan w brytyjskiej strefie okupacyjnej w Niemczech Bogumił Grott Jacek M. Majchrowski s. 79-90
"Religia, cywilizacja, rozwój. Wokół idei Jana Stachniuka", Bogumił Grott, Kraków 2003 : [recenzja] Aneta Dawidowicz Bogumił Grott (aut. dzieła rec.) s. 143-145
"Ziemianin-polityk Tadeusz Cieński 1856-1925. Z dziejów konserwatyzmu wschodniogalicyjskiego", Adam Wątor, Szczecin 1997 : [recenzja] Bogumił Grott Adam Wątor (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Nacjonalizm chrześcijański. Narodowo-katolicka formacja ideowa w II Rzeczypospolitej na tle porównawczym", Bogumił Grott, Kraków 1996 : [recenzja] Wiktor Poliszczuk Bogumił Grott (aut. dzieła rec.) s. 183-187
"Zygmunt Balicki ideolog Narodowej Demokracji", Bogumił Grott, Kraków 1995 : [recenzja] Piotr Szydłowski Bogumił Grott (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Naród a polityka. Myśl społeczno-polityczna twórców ruchu narodowego w okresie międzywojennym", Mieczysław Ryba, Lublin 1999 : [recenzja] Bogumił Grott Mieczysław Ryba (aut. dzieła rec.) s. 192-196
"Represje stalinizmu wobec ludności polskiej na Ukrainie w latach 1929-1939", Henryk Stroński, Warszawa 1998 : [recenzja] Bogumił Grott Henryk Stroński (aut. dzieła rec.) s. 237-240
"Religia, cywilizacja, rozwój. Wokół idei Jana Stachniuka", Bogumił Grott, Kraków 2003 : [recenzja] Rafał Łętocha Bogumił Grott (aut. dzieła rec.) s. 260-263
"Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1946", Henryk Komański, Szczepan Siekierka, Wrocław 2004, Wydawnictwo "Nortom", ss. 1182 : [recenzja] Bogumił Grott Henryk Komański (aut. dzieła rec.) Szczepan Siekierka (aut. dzieła rec.) s. 274-277