Znaleziono 1 artykuł

Ludwik Maik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Materiały do dziejów uchodźstwa, t. 7: Wybór dokumentów do dziejów polskiego uchodźstwa niepodległościowego 1939-1991", oprac. i red. Andrzej Suchcitz, Ludwik Maik, Wojciech Rojek, Londyn 1997 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Ludwik Maik (aut. dzieła rec.) Wojciech Rojek (aut. dzieła rec.) Andrzej Suchcitz (aut. dzieła rec.) s. 178-182