Znaleziono 3 artykuły

Andrzej Suchcitz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Materiały do dziejów uchodźstwa, t. 7: Wybór dokumentów do dziejów polskiego uchodźstwa niepodległościowego 1939-1991", oprac. i red. Andrzej Suchcitz, Ludwik Maik, Wojciech Rojek, Londyn 1997 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Ludwik Maik (aut. dzieła rec.) Wojciech Rojek (aut. dzieła rec.) Andrzej Suchcitz (aut. dzieła rec.) s. 178-182
"Generał Tadeusz Glabisz (1893-1981). Służba wojskowa, działalność sportowa i publicystyczna w kraju i na obczyźnie", pod red. Marka Szczerbińskiego i Andrzeja Suchcitza, Gorzów Wielkopolski 1999 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Andrzej Suchcitz (aut. dzieła rec.) Marek Szczerbiński (aut. dzieła rec.) s. 247-249
Dr Zdzisław Konstanty Jagodziński (1927-2001) : [nekrolog] Andrzej Suchcitz s. 307-309