Znaleziono 9 artykułów

Czesław Lachur

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Składnia a homonimia : z badań nad semantyką składniową Czesław Lachur s. 89-97
Uwagi o statusie jednostki przyimkowej Czesław Lachur s. 123-131
К проблемe системы временных значений в польском и русском языкax : усреденное время действия Czesław Lachur s. 150-157
"Цветообозначения в русском и польском языках. Структурно-семантический, терминологический и когнитивный аспекты", Andrzej Narloch, Poznań 2013 : [recenzja] Czesław Lachur Andrzej Narloch (aut. dzieła rec.) s. 269-272
Czasownik a wyrażenie przyimkowe w konstrukcjach ablatywnych : (na materiale języka polskiego i rosyjskiego) Czesław Lachur s. 273-279
Kategoria przyimka jako obiekt opisu lingwistycznego : (w związku z międzynarodowym projektem badawczym "Przyimki słowiańskie w synchronii i diachronii: morfologia i składnia") Czesław Lachur s. 279-285
"Semantyka przestrzenna polskich przyimków prefigowanych na tle rosyjskim", Czesław Lachur, Opole 1999 : [recenzja] Larysa Pisarek Czesław Lachur (aut. dzieła rec.) s. 340-342
"Współczesny język rosyjski. System gramatyczny (z ćwiczeniami)", Czesław Lachur, Opole 1998 : [recenzja] Andrzej Sitarski Tamara Uczitiel Czesław Lachur (aut. dzieła rec.) s. 402-405
O podstawach teoretycznych semantycznej kategorii ablatywności w językach słowiańskich Czesław Lachur s. 437-446