Znaleziono 4 artykuły

Larysa Pisarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Приветствия и прощания в белорусском языке по сравнению с русским и польским Larysa Pisarek s. 81-88
Заметки о языковом портретe Михаила Булгакова Larysa Pisarek s. 219-228
Этикетное речевое поведение героев комедии Янки Купалы "Паўлінка" как отражение польско-белорусского культурного взаимодействия Larysa Pisarek s. 291-300
"Semantyka przestrzenna polskich przyimków prefigowanych na tle rosyjskim", Czesław Lachur, Opole 1999 : [recenzja] Larysa Pisarek Czesław Lachur (aut. dzieła rec.) s. 340-342