Znaleziono 9 artykułów

Aneta Klementowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Założenia szkolnego poradnictwa zawodowego w Unii Europejskiej w odniesieniu do rozwiązań polskich Aneta Klementowska s. 47-56
Instytucja środowiska lokalnego wspierające działania w zakresie wyboru drogi edukacyjno-zawodowej Aneta Klementowska s. 73-88
Orientacja i poradnictwo zawodowe realizowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne : (na przykładzie PPP w Nowej Soli) Aneta Klementowska s. 141-150
"Pozaszkolna edukacja zawodowa wobec zmian cywilizacyjnych", Ryszard Gerlach, Bydgoszcz 2012 : [recenzja] Ryszard Gerlach Aneta Klementowska s. 151-155
Zagrożenie stresem zawodowym w środowisku pracy opiekuna w zakładach opiekuńczych Aneta Klementowska Zuzanna Kęsy Marek Rybakowski s. 163-173
Szkolne doradztwo zawodowe w świetle reformy systemu oświaty – analiza porównawcza wybranych regulacji prawnych Aneta Klementowska s. 169-175
Przygotowanie szkół ogólnokształcących do realizacji zadań z zakresu orientacji zawodowej Aneta Klementowska s. 171-182
"Poradnictwo zawodowe w gimnazjum wiejskim w wymiarze środowiskowym : studium przypadku", Aneta Klementowska, Zielona Góra 2014 : [recenzja] Aleksandra Kulpa-Puczyńska Aneta Klementowska (aut. dzieła rec.) s. 183-185
Sprawozdanie z III Międzynarodowego Kongresu Profesjologicznego – PROFERG 2015 Eunika Baron-Polańczyk Aneta Klementowska s. 189-191