Znaleziono 8 artykułów

Aleksandra Kulpa-Puczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Umiejętność autoprezentacji i inne pożądane kompetencje nowoczesnego pracownika w kontekście nowoczesnych metod rekrutacji Aleksandra Kulpa-Puczyńska s. 67-74
Szkoła wyższa jako instytucja wspierająca działalność innowacyjną przedsiębiorstw: wybrane problemy Aleksandra Kulpa-Puczyńska s. 89-100
Zainteresowanie uczniów szkół zawodowych elastycznymi formami zatrudnienia i organizacji pracy : raport z badań Aleksandra Kulpa-Puczyńska s. 113-124
Elastyczne formy organizacji pracy a popyt na nowe kompetencje zawodowe w opinii pracodawców i przedstawicieli instytucji rynku pracy Aleksandra Kulpa-Puczyńska s. 121-129
Międzynarodowa konferencja naukowa „Local change, social actions and adult learning: challanges and responses”, Lizbona 26-28 czerwca 2014 r. Aleksandra Kulpa-Puczyńska s. 161-163
Plany uczniów szkół zawodowych dotyczące zatrudnienia i kariery zawodowej : komunikat z badań Aleksandra Kulpa-Puczyńska s. 163-171
"Poradnictwo zawodowe w gimnazjum wiejskim w wymiarze środowiskowym : studium przypadku", Aneta Klementowska, Zielona Góra 2014 : [recenzja] Aleksandra Kulpa-Puczyńska Aneta Klementowska (aut. dzieła rec.) s. 183-185
"Między wychowaniem a karierą zawodową", (red.) B. Jakimiuk, Lublin 2013 : [recenzja] Aleksandra Kulpa-Puczyńska B. Jakimiuk (aut. dzieła rec.) s. 251-253