Znaleziono 5 artykułów

Ryszard Gerlach

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podmiotowość człowieka uwikłana w przeobrażenia pracy Ryszard Gerlach s. 11-26
Badania jakościowe w pedagogice pracy Ryszard Gerlach s. 13-20
"Nowy wymiar edukacji zawodowej i ustawicznej", oprac. Henryk Błażejowski, Ryszard Gerlach, Bydgoszcz 1998 : [recenzja] Piotr Kowolik Henryk Błażejowski (aut. dzieła rec.) Ryszard Gerlach (aut. dzieła rec.) s. 146-147
"Pozaszkolna edukacja zawodowa wobec zmian cywilizacyjnych", Ryszard Gerlach, Bydgoszcz 2012 : [recenzja] Ryszard Gerlach Aneta Klementowska s. 151-155
"Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości", red. Ryszard Gerlach, Bydgoszcz 2010 : [recenzja] Daniel Kukla Ryszard Gerlach (aut. dzieła rec.) s. 273-274