Znaleziono 31 artykułów

Małgorzata Karpińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Oblicza romantycznego "taedium vitae". Zamachy samobójcze na ziemiach polskich 1815-1830 Małgorzata Karpińska s. 111-112, 33-60
"Korespondencja Fryderyka Chopina", oprac. Zofia Helman, Zbigniew Skowron, Hanna Wróblewska-Straus, Warszawa 2009 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Zofia Helman (aut. dzieła rec.) Zbigniew Skowron (aut. dzieła rec.) Hanna Wróblewska-Straus (aut. dzieła rec.) s. 138-141
"Wśród wiedeńskich poloników", Roman Taborski, Kraków-Wrocław 1983 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 185
„Les ombres de la ville. Pauvres, marginaux et minoritaires à Tunis (XVIIIème et XIXème siècles)”, Abdelhamid Larguèche, [Tunis] 1999 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Abdelhamid Larguèche (aut. dzieła rec.) s. 222-225
Związki elit politycznych powstania listopadowego z ruchem wolnomularskim Małgorzata Karpińska s. 250-262
"Podług miary krawca"? - próba portretu zbiorowego członków sejmu rewolucyjnego 1830-1831 Małgorzata Karpińska s. 269-290, 373
Starania wokół odnowienia sejmu w powstaniu listopadowym 1830-1831 Małgorzata Karpińska s. 291-305, 379
"Listy do Adama Potockiego", Maria Kalergi, oprac. i wstęp Halina Kenerowa, przeł. z fr. Halina Kenerowa i Róża Drojacka, Warszawa 1986 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Róża Drojacka (aut. dzieła rec.) Maria Kalergi (aut. dzieła rec.) Halina Kenerowa (aut. dzieła rec.) s. 344-345
"Ludwik XVI", Jan Baszkiewicz, Wrocław [etc.] 1983 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Jan Baszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 368-369
"Kościelna działalność Michała Jerzego Poniatowskiego Biskupa Płockiego 1773-1785, Ks. Michał Grzybowski; "Rekonstrukcja archiwum dawnego kolegium jezuitów św. Jana w Jarosławiu", Ks. Kazimierz Leń, Warszawa 1983 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Michał Grzybowski (aut. dzieła rec.) Kazimierz Leń (aut. dzieła rec.) s. 370-371
"Rewolucja francuska 1789-1794. Społeczeństwo obywatelskie", Jan Baszkiewicz, Stefan Meller, Warszawa 1983 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Jan Baszkiewicz (aut. dzieła rec.) Stefan Meller (aut. dzieła rec.) s. 372-373
"Listy o Hiszpanii", Wasilij Botkin, tł., posł. i przypisami opatrzyła Wiktoria Śliwowska, Warszawa 1983 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Wasilij Botkin (aut. dzieła rec.) Wiktoria Śliwowska (aut. dzieła rec.) s. 375-376
"Ameryka łacińska w relacjach Polaków. Antologia", wybór, wstęp komentarze i przypisy Marcin Kula, Warszawa 1982 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Marcin Kula (aut. dzieła rec.) s. 408-409
"O dobrym Naczelniku i niezłomnym Rycerzu", Andrzej Kijowski, Kraków 1984 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Andrzej Kijowski (aut. dzieła rec.) s. 408
"Pamiętniki czyli pamiątka po ojcu dla Józefy z Dzwonkowskich Komornickiej", Teodor Anzelm Dzwonkowski, wyd. z rękop. Stanisław i Tomasz Komorniccy, Warszawa 1985 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Teodor Anzelm Dzwonkowski, (aut. dzieła rec.) Stanisław Komornicki (aut. dzieła rec.) Tomasz Komornicki (aut. dzieła rec.) s. 435-436
„Listy do różnych adresatów”, Zygmunt Krasiński, oprac. Zbigniew Sudolski, Warszawa 1991 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 549-550
"Abyśmy o Ojczyźnie naszej radzili. Antologia publicystyki doby stanisławowskiej", oprac. Zbigniew Goliński, Warszawa 1984 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) s. 633-634
"Pamiętniki", Stephanie-Felicité de Genlis, przeł. Wojciech Gilewski, wstęp napisał Stefan Meller, przypisami opatrzył Marian Leon Kalinowska, Warszawa 1985 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Stephanie-Felicité de Genlis (aut. dzieła rec.) Wojciech Gilewski (aut. dzieła rec.) Marian Leon Kalinowska (aut. dzieła rec.) Stefan Meller (aut. dzieła rec.) s. 634-635
"Obraz Królestwa Polskiego w okresie konstytucyjnym, t. 1: Raporty Rady Stanu Królestwa Polskiego z działalności rządu w latach 1816-1828", do dr. przyg. i wstępem opatrz. Janina Leskiewiczowa, Franciszka Ramotowska, Warszawa 1984 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Janina Leskiewiczowa (aut. dzieła rec.) Franciszka Ramotowska (aut. dzieła rec.) s. 636-637
Policje tajne w Królestwie Kongresowym Małgorzata Karpińska s. 679-709
"Kapustnik" versus ostrygi : kulinarne tęsknoty emigrantów polistopadowych Małgorzata Karpińska s. 715-732
"The emergence of carceral institutions: prisons, galleys and lumatic asylums 1550-1900", ed. Pieter Spierenburg, [Rotterdam] 1984 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Pieter Spierenburg (aut. dzieła rec.) s. 802-806
"Z dziejów wojskowych powstania koścuszkowskiego 1794 roku", Stanisław Herbst, Warszawa 1983 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Stanisław Herbst (aut. dzieła rec.) s. 819-820
"Działalność duszpasterska zakonów w drugiej połowie XVIII w.", Jerzy Flaga, Lublin 1986 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Jerzy Flaga (aut. dzieła rec.) s. 831-832
"Pamiętnik", Walerian Łukasiński, oprac. i wstępem poprzedził Rafał Gerber, Warszawa 1986 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Rafał Gerber (aut. dzieła rec.) Walerian Łukasiński (aut. dzieła rec.) s. 843-844
"Traktat o wieczystym przymierzu między narodami ucywilizowanymi. Konstytucja dla Europy", Wojciech Bogumił Jastrzębowski, oprac. i zarys dziejów myśli pacyfistycznej Franciszka Ramotowska, Warszawa-Łódź 1985 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Wojciech Bogumił Jastrzębowski (aut. dzieła rec.) Franciszka Ramotowska (aut. dzieła rec.) s. 844-845
"Podróż do Polski", Sven Jonas Stille, przeł., wstępem i przypisami opatrzyła Janina Hera, Warszawa 1985 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Janina Hera (aut. dzieła rec.) Sven Jonas Stille (aut. dzieła rec.) s. 845-846
"O pokarmach, smakach i utraconych znaczeniach. Historia kultury sub speciae culinaria", Katarzyna Łeńska-Bąk, Opole 2010 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Katarzyna Łeńska-Bąk (aut. dzieła rec.) s. 858-862
"O prawie do bytu małych i młodych narodów. Kwestia narodowa i procesy narodotwórcze we wschodniej Europie Środkowej w dobie kapitalizmu (od schyłku XVIII do początków XIX w.)", Józef Chlebowczyk, Warszawa-Kraków 1983 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Józef Chlebowczyk (aut. dzieła rec.) s. 930-931
"Poezja polska 1800-1830", Zdzisław Libera, Warszawa 1984 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 931
"Piękny wiek XIX", Jerzy W. Borejsza, Warszawa 1984 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Jerzy W. Borejsza (aut. dzieła rec.) s. 933-934