Znaleziono 50 artykułów

Stanisław Herbst

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Świadomość narodowa na ziemiach pruskich w XV-XVII w. Stanisław Herbst s. 3-10
Kampania jesienna 1520 r. na Warmii i Powiślu Stanisław Herbst s. 4-10
Zabytkowe śródmieście Gliwic w układzie przestrzennym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Tadeusz Baum Stanisław Herbst Czesław Thullie Stanisław Trawkowski s. 94-112
W odpowiedzi prof. dr Kuczyńskiemu Stanisław Herbst s. 103
Walcownia w Maleńcu Stanisław Herbst s. 119-126
Prace kartograficzne Beauplana - Hondiusa z r. 1652 Stanisław Herbst s. 124-128
"Die Geschichte der Festung Königsberg/Pr. 1257-1945", Traugott Ehrhardt, Würzburg 1960 : [recenzja] Stanisław Herbst Traugott Ehrhardt (aut. dzieła rec.) s. 133-135
"Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII wieku. Zarys analityczno-syntetyczny", Karol Buczek, Wrocław [etc.] 1963 : [recenzja] Stanisław Herbst Karol Buczek (aut. dzieła rec.) s. 146-150
"Wosstanije Bołotnikowa 1606-1607", I. I. Smirnow, Leningrad 1951 : [recenzja] Stanisław Herbst I. I. Smirnow (aut. dzieła rec.) s. 146-149
Ochrona rękopisów, druków i grafiki Stanisław Herbst s. 147-155
Rola społeczeństwa w opiece nad zabytkami Stanisław Herbst s. 153-154
"Udział Polaków w szturmie Berlina 24 kwietnia - 2 maja 1945 roku : wybór relacji i dokumentów", wybór i oprac. relacji oraz dokumentów Juliusz Jerzy Malczewski [et al.], Warszawa 1969 : [recenzja] Stanisław Herbst Juliusz Jerzy Malczewski (aut. dzieła rec.) s. 158-160
I Konferencja Metodologiczna Historyków Polskich w Otwocku 28. XII. 1951 - 12. I. 1952 Stanisław Herbst s. 159-161
"Nie znane źródła do bitwy pod Grunwaldem", Stanisław Bełch, "Prace Historyczne" T. 1, 1965 : [recenzja] Stanisław Herbst Stanisław Bełch (aut. dzieła rec.) s. 161-163
"Ormianie zamojscy i ich rola w wymianie handlowej i kulturalnej między Polską a Wschodem", Mirosława Zakrzewska-Dubasowa, Lublin 1965 : [recenzja] Stanisław Herbst Mirosława Zakrzewska-Dubasowa (aut. dzieła rec.) s. 165-166
"Rynek staromiejski", Stanisław Herbst, "Stolica", R. IV, nr 52 (163) : [recenzja] Stanisław Herbst (aut. dzieła rec.) s. 173
"Ulica Marszałkowska", Stanisław Herbst, Warszawa 1949 : [recenzja] Stanisław Herbst (aut. dzieła rec.) s. 175
"Karty z dziejów Mazur. Wybór pism", T. 2, Emilia Sukertowa-Biedrawina, wyboru dokonał Janusz Jasiński, przedmową opatrzył Stanisław Herbst, posłowie Janusza Jasińskiego, Olsztyn 1972 : [recenzja] Tadeusz Swat Stanisław Herbst (aut. dzieła rec.) Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Emilia Sukertowa-Biedrawina (aut. dzieła rec.) s. 175-176
"Chłopi w obronie Rzeczypospolitej : studium o piechocie wybranieckiej", Jan Gerlach, Lwów 1939 ; "Stanowisko wybrańców w dawnej Polsce", Józef Rafacz, Warszawa 1939 : [recenzja] Stanisław Herbst Jan Gerlach (aut. dzieła rec.) Józef Rafacz (aut. dzieła rec.) s. 178-180
"Obraz bitwy pod Orszą. Dokument historii sztuki i wojskowości XVI w.", Stanisław Herbst, Michał Walicki, [w:] "Rozprawy Komisji Historii Kultury i Sztuki", t. I, Warszawa 1949 : [recenzja] Stanisław Herbst (aut. dzieła rec.) Michał Walicki (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Architektura warszawska 1840-1910", Stanisław Herbst, [w:] "Sprawozdania z posiedzeń Wydziału II. Nauk Historycznych, społecznych i filozoficznych TNW", XL, 1947, Warszawa 1949 : [recenzja] Stanisław Herbst (aut. dzieła rec.) s. 180
Uwagi o bitwie grunwaldzkiej Stanisław Herbst s. 191-196
"Ustrój władz cywilnych powstania kościuszkowskiego", Wojciech Bartel, Wrocław 1959 : [recenzja] Stanisław Herbst Wojciech Bartel (aut. dzieła rec.) s. 204-205
Czasy Zygmunta III Stanisław Herbst s. 215-223
Jeszcze o Grunwaldzie Stanisław Herbst s. 216-217
Najazd tatarski 1512 Stanisław Herbst s. 218-226
Walki na pograniczu Mazowsza i Podlasia w czerwcu i lipcu 1794 roku Stanisław Herbst s. 221-235, 436-437
"Kilka epizodów ze stosunków polsko-angielskich za panowania Władysława Jagiełły", Hanna Świderska, "Teki Historyczne" VIII/1956-7 : [recenzja] Stanisław Herbst Hanna Świderska (aut. dzieła rec.) s. 264
"Stara Częstochowa : studia nad genezą, ustrojem i strukturą ludościową i gospodarczą Częstochowy 1220-1655", Stefan Krakowski, Częstochowa 1948 : [recenzja] Stanisław Herbst Stanisław Szymański Stefan Krakowski (aut. dzieła rec.) s. 292-294
"Bor'ba za Smolens (XV-XVII ww.)", W. P. Malcew, Smolensk 1940 : [recenzja] Stanisław Herbst W. P. Malcew (aut. dzieła rec.) s. 314-316
"Wielkopolska w Powstaniu Kościuszkowskim", Janina Muszyńska-Zygmańska, Poznań 1947 : [recenzja] Stanisław Herbst Janina Muszyńska-Zygmańska (aut. dzieła rec.) s. 342-343
"Od Wiednia do Maciejowic : studia i szkice historyczne", Marian Kukiel, London 1965 : [recenzja] Stanisław Herbst Marian Kukiel (aut. dzieła rec.) s. 345
Świadomość narodowa na ziemiach pruskich w XV-XVII w. Stanisław Herbst s. 350-357
Bitwa na przedpolu Warszawy w lipcu 1794 r. Stanisław Herbst s. 352-376, 473-474
"Kultura polska w źródłach i opracowaniach", Artur Bardach i Stanisław Herbst, Warszawa 1961 : [recenzja] Janusz Tazbir Artur Bardach (aut. dzieła rec.) Stanisław Herbst (aut. dzieła rec.) s. 355-357
"Praxis ręczna działa", Andrzej dell'Aqua, Wrocław [etc.] 1969 : [recenzja] Stanisław Herbst Andrzej dell' Aqua (aut. dzieła rec.) s. 372-374
Znów o Grunwaldzie Stanisław Herbst s. 414-415
"Ulica Marszałkowska", Stanisław Herbst, Warszawa 1949 : [recenzja] Eugeniusz Szwankowski Stanisław Herbst (aut. dzieła rec.) s. 441-444
"Le drame de la Pologne, Kościuszko 1746-1817", H. de Monfort, Paris 1945 : [recenzja] Stanisław Herbst H. de Monfort (aut. dzieła rec.) s. 464-465
"Avec Bonaparte en Italie : d'après les lettres inédites de son aide de camp Joseph Sułkowski", Marcel Reinhard, Paris 1946 : [recenzja] Stanisław Herbst M. Reinhard (aut. dzieła rec.) s. 465-467
"Scharnhorst der Schöpfer der Volksbewaffnung : Schriften von und über Scharnhorst", Berlin 1953 : [recenzja] Stanisław Herbst s. 523-524
"Il Rinascimento e la crisi militare italiana", P. Pieri, Torino 1952 : [recenzja] Stanisław Herbst P. Pieri (aut. dzieła rec.) s. 617-619
Plan Pisza z kręgu Narońskiego : (polski przyczynek do zagadnienia "miasta idealnego") Stanisław Herbst s. 620-622
"Dzieje małopolskiego hutnictwa żelaznego XIV-XVII w.", Benedykt Zientara, Warszawa 1954 : [recenzja] Stanisław Herbst Benedykt Zientara (aut. dzieła rec.) s. 638-640
"Finał dziwnej wojny : studium o kampanii francuskiej 1940 r.", Witold Biegański, Warszawa 1970 : [recenzja] Stanisław Herbst Witold Biegański (aut. dzieła rec.) s. 640-641
"Fältmarskalken Rutger von Aschebergs Journal och Korrespondens till år 1680", Stockholm 1951 : [recenzja] Stanisław Herbst s. 641-642
Gródek nad Supraślą Stanisław Herbst s. 669-675
Dwie kwestie wojskowego piśmiennictwa Renesansu Stanisław Herbst s. 783-786
"Istoriczeskaja geografia : istoria jejo wozniknowienija i rozwitia w XII-XVIII wiekach", W. K. Jacunskij, Moskwa 1955 : [recenzja] Stanisław Herbst W. K. Jacunskij (aut. dzieła rec.) s. 793-796
"Z dziejów wojskowych powstania koścuszkowskiego 1794 roku", Stanisław Herbst, Warszawa 1983 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Stanisław Herbst (aut. dzieła rec.) s. 819-820