Znaleziono 22 artykuły

Kazimierz Jarecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pierwsze polskie tłómaczenie Anakreonta Kazimierz Jarecki s. 57-74
Polskie tłómaczenia i przeróbki Anakreonta Kazimierz Jarecki s. 75-81
"Jan Gawiński. Studyum literackie", Leszek Marya Dziama, Kraków 1905 : [recenzja] Kazimierz Jarecki Leszek Maria Dziama (aut. dzieła rec.) s. 87-95
"Z dziejów literatury polskiej", Stanisław Dobrzycki, Kraków 1907 : [recenzja] Kazimierz Jarecki Stanisław Dobrzycki (aut. dzieła rec.) s. 121-123
"Les grands poetes romantiques de la Pologne : Mickiewicz, Słowacki, Krasiński", Gabriel Sarrazin, Paris 1906 : [recenzja] Kazimierz Jarecki Gabriel Sarrazin (aut. dzieła rec.) s. 122-124
Motyw "miłości i śmierci" w poezyi polskiej Kazimierz Jarecki s. 207-215
"Światowa rozkosz" Hieronima Morsztyna a "Roksolanki" Szymona Zimorowicza Kazimierz Jarecki s. 233-240
Kto jest autorem tłumaczeń z Petrarki i Bartasa, przypisywanych Grotkowskiemu? Kazimierz Jarecki s. 240-243
"Trybuna ludów", Adam Mickiewicz, wyd. i przedm. zaopatrzył Władysław Mickiewicz, przeł. Antoni Krasnowolski, Warszawa 1907 ; "Mickiewicz jako polityk", Artur Śliwiński, Kraków 1908 : [recenzja] Kazimierz Jarecki Antoni Krasnowolski (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Władysław Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Artur Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 244-246
Kilka uwag o utworach Szymona Zimorowicza Kazimierz Jarecki s. 247-257
"Patryotyzm Słowackiego", Juliusz Kleiner, "Biblioteka warszawska" : [recenzja] Kazimierz Jarecki Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 249-251
"Un Ronsardisant oublié - Jean Kochanowski", A. Mansuy, "Revue bleue", 1906, nr 16,17 : [recenzja] Kazimierz Jarecki Abel Mansuy (aut. dzieła rec.) s. 251-255
Pierwsze polskie tłómaczenie Anakreonta Kazimierz Jarecki s. 251-264
"Stanisław Słupski (szkic biograficzno-literacki)", Józef Kantor, Jarosław 1906 : [recenzja] Kazimierz Jarecki Józef Kantor (aut. dzieła rec.) s. 355-356
"Juliusza Słowackiego "Samuel Zborowski"", Wiktor Hahn, Lwów 1905 : [recenzja] Kazimierz Jarecki Wiktor Hahn (aut. dzieła rec.) s. 375-381
Idee historyozoficzne Woronicza, a mesyanizm polski Kazimierz Jarecki s. 414-427
Kiedy powstał "Wacław" Słowackiego Kazimierz Jarecki s. 442-445
"La Tribune des Peuples", Adam Mickiewicz, Paris-Cracovie 1907 : [recenzja] Kazimierz Jarecki Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 521-526
Julian Klaczko Kazimierz Jarecki s. 529-537
Spór o dwu Zimorowiczów Kazimierz Jarecki s. 596-602
"X. Prymas Woronicz. Monografia", Cz. 1-2, Alojzy Jougan, Lwów 1908 : [recenzja] Kazimierz Jarecki Alojzy Jougan (aut. dzieła rec.) s. 657-660
"O poezyach i mowach ks. Hieronima Kajsiewicza", Jan Bystrzycki, Kraków 1902 : [recenzja] Kazimierz Jarecki Jan Bystrzycki (aut. dzieła rec.) s. 688-690