Znaleziono 6 artykułów

Ireneusz Jaźwiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Samorząd województwa jako podmiot regionalnej polityki społeczno-gospodarczej Ireneusz Jaźwiński s. 21-31
Wyznaczniki polskiej polityki spójności w nowej perspektywie finansowej Stanisław Flejterski Ireneusz Jaźwiński s. 57-67
Koncepcje szacowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych jednostek samorządu terytorialnego Stanisław Flejterski Ireneusz Jaźwiński Rafał Klóska s. 77-96
Badania naukowe i edukacja w rozwoju kapitału intelektualnego jednostek samorządu terytorialnego Stanisław Flejterski Ireneusz Jaźwiński s. 83-95
Podmioty regionalnej polityki społeczno-gospodarczej w dziedzinie kapitału ludzkiego Ireneusz Jaźwiński s. 245-252
Kapitał społeczny w gospodarce opartej na wiedzy Ireneusz Jaźwiński s. 419-426