Znaleziono 7 artykułów

Lajos Hopp

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polonistyka na Węgrzech (cz. II) : 1960-1970 Lajos Hopp Elżbieta Cygielska-Guttman (tłum.) s. 72-91
Recenzje i omówienia publikacji polskich na Węgrzech w latach 1971-1980 Csaba Kiss Gy Lajos Hopp s. 167-177
Powstanie Katedry Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. Loranda Eötvösa w Budapeszcie Lajos Hopp Jerzy Snopek (tłum.) s. 176-180
Polonistyka węgierska 1971-1980 Lajos Hopp Jerzy Snopek (tłum.) s. 183-204
"Les Lumières en Pologne eten Hongrie", volume publié par F. Bibó, Lajos Hopp, Zofia Sinko, Budapest 1988 : [recenzja] Elżbieta Z. Wichrowska F. Bibó (aut. dzieła rec.) Lajos Hopp (aut. dzieła rec.) Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 334-339
"A lengyel magyar hagyományok újjászületése", Lajos Hopp, Budapest 1972, Akadémiai Kiadó, ss. 166 + 8 wklejek ilustr.; "A Rákóczi-emigráció Lengyelországban", Lajos Hopp, Budapest 1973, Akadémiai Kiadó, ss. 228 + 4 wklejki ilustr. : [recenzja] Jan Ślaski Lajos Hopp (aut. dzieła rec.) s. 339-348
"Studia z dziejów polsko-węgierskich stosunków literackich i kulturalnych", komitet redakcyjny: István Csapláros, Lajos Hopp, Jan Reychman, László Sziklay, redaktor wersji polskiej Jan Reychman, przy współudziale I. Csaplárosa i A. Sieroszewskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Katedra Filologii Węgierskiej Uniwersytetu Warszawskiego, A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete, ss. 528 : [recenzja] Jan Ślaski István Csapláros (aut. dzieła rec.) Lajos Hopp (aut. dzieła rec.) Jan Reychman (aut. dzieła rec.) I. Sieroszewski (aut. dzieła rec.) László Sziklay (aut. dzieła rec.) s. 343-351