Znaleziono 13 artykułów

Marek Grzybowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zachowania firm na rynku transportu morskiego w warunkach kryzysu gospodarczego Marek Grzybowski s. 13-24
Przekształcenie firmy usługowej w organizację zorientowaną na klienta - studium przypadku OPEC Gdynia Marek Grzybowski s. 35-46
Warunki transferu wiedzy w strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego w okresie 2014-2020 Marek Grzybowski s. 83-92
Udział portów zachodniopomorskich w koncepcji autostrad morskich Marek Grzybowski s. 141-155
Przemysły morskie jako przestrzeń innowacji i aktywności gospodarczej w Unii Europejskiej Marek Grzybowski s. 183-193
Usługi internetowe w państwach regionu Morza Bałtyckiego: analiza rynku Marek Grzybowski s. 253-263
Marketing regionów : Baltic Cruise - studium przypadku z regionu Morza Bałtyckiego Marek Grzybowski s. 311-322
Region Morza Bałtyckiego jako marka na rynku globalnym Marek Grzybowski s. 341-357
Marketing miasta na rynku turystycznym : studium przypadku na przykładzie Gdyni Marek Grzybowski s. 379-390
Społeczeństwa informacyjne w regionie Morza Bałtyckiego Marek Grzybowski s. 432-439
Dysproporcje w rozwoju społeczeństw innowacyjnych w regionie Morza Bałtyckiego Marek Grzybowski s. 483-493
Klastry przemysłowo-usługowe jako organizacje wiedzy Marek Grzybowski s. 495-501
Promocja miasta za pomocą wydarzeń na przykładzie Gdyni : case study Marek Grzybowski s. 624-631