Znaleziono 18 artykułów

Andrzej Feliks Grabski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wiersze o klęsce warneńskiej : z dziejów okolicznościowej poezji politycznej w Polsce XV w. Andrzej Feliks Grabski s. 26-54
Karola Szajnochy nieznane fragmenty korespondencji z Julianem Bartoszewiczem Andrzej Feliks Grabski s. 81-85
"Encyklopedia uniwersalna Księcia Biskupa Warmińskiego i jej rola w edukacji obywatelskiej czasów stanisławowskich", Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Warszawa 1994 : [recenzja] Andrzej Feliks Grabski Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 165-175
"Historyzm sarmacki a historyzm Oświecenia", Andrzej Feliks Grabski, "Przegląd Humanistyczny", T. 16 (1972), nr 5 : [recenzja] Ewa Szary Andrzej Feliks Grabski (aut. dzieła rec.) s. 168
"Oświecenie i historia", Andrzej Feliks Grabski, "Miesięcznik Literacki" nr 9 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Andrzej Feliks Grabski (aut. dzieła rec.) s. 181
"Historiografia i polityka. Dzieje konkursu historycznego im. Juliana Ursyna Niemcewicza 1867-1922", Andrzej Feliks Grabski, Warszawa 1979 : [recenzja] Rafał Karpiński Andrzej Feliks Grabski (aut. dzieła rec.) s. 195-196
Polish Enthusiasts and Critics of Henry T. Buckle Andrzej Feliks Grabski s. 259-275
Poglądy Władysława Smoleńskiego na dzieje Polski Andrzej Feliks Grabski s. 317-337
"S mečem i štitem : české raně feudálni vojenstvi", Pavel Choc, Praha 1967 : [recenzja] Andrzej Feliks Grabski Pavel Choc (aut. dzieła rec.) s. 318-320
Z zagadnień stosunków polsko-niemieckich w zakresie historiografii drugiej połowy XX w. Andrzej Feliks Grabski s. 323-344
"Perspektywy przeszłości. Studia i szkice historiograficzne", Andrzej Feliks Grabski, Lublin 1983 : [recenzja] Andrzej Szwarc Andrzej Feliks Grabski (aut. dzieła rec.) s. 373-374
Nowe raporty szpiega Andrzej Feliks Grabski s. 481-495
O polskich rycerzach w Maroku w XV wieku parę uwag Andrzej Feliks Grabski s. 515-517
"Joachim Lelewel i demokracja niemiecka. Z dziejów międzynarodowych kontaktów polskiej lewicy w dobie Wielkiej Emigracji", Andrzej Feliks Grabski, Łódź 1987 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Andrzej Feliks Grabski (aut. dzieła rec.) s. 595-599
"Orientacje polskiej mysli historycznej : studia i rozważania", Andrzej Feliks Grabski, Warszawa 1972 : [recenzja] Krystyna Śreniowska Andrzej Feliks Grabski (aut. dzieła rec.) s. 619-622
Koncepcja nauki w historiografii polskiej doby pozytywizmu Andrzej Feliks Grabski s. 629-647
Nieznane fragmenty korespondencji Adama Naruszewicza z królem Stanisławem Augustem z lat 1793-1794 Andrzej Feliks Grabski s. 701-706
"Twórczość naukowa Ignacego Radlińskiego (1843-1920)", Janina Żurawicka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1975 : [recenzja] Andrzej Feliks Grabski Janina Żurawicka (aut. dzieła rec.) s. 772-776