Znaleziono 10 artykułów

Krystyna Śreniowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kościuszko : kształtowanie poglądów na bohatera narodowego 1794-1894", Krystyna Śreniowska, Warszawa 1964 : [recenzja] Jerzy Kowecki Krystyna Śreniowska (aut. dzieła rec.) s. 143-147
Zagadnienie reformy uniwersyteckich studiów historycznych Krystyna Śreniowska s. 309-310
"Materiały do dziejów uwłaszczenia w Królestwie Polskim", oprac. Krystyna Śreniowska, Stanisław Śreniowski, Wrocław 1961 : [recenzja] Halina Chamerska Krystyna Śreniowska (aut. dzieła rec.) Stanisław Śreniowski (aut. dzieła rec.) s. 360-362
Uwagi o twórczości historycznej Karola Szajnochy na marginesie jego korespondencji : Korespondencja Karola Szajnochy, zebrał, wstępem i przypisami opatrzył Henryk Barycz, Wrocław 1959 Krystyna Śreniowska s. 360-364
"Szymon Askenazy i jego szkoła", Józef Dutkiewicz, Warszawa 1958 : [recenzja] Krystyna Śreniowska Józef Dutkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 396-400
"Warszawskie środowisko historyczne 1832-1869", Jerzy Maternicki, Warszawa 1970 : [recenzja] Krystyna Śreniowska Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) s. 567-569
"Kościuszko bohater narodowy. opinie współczesnych i potomnych 1794-1946", Krystyna Śreniowska, Warszawa 1973 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Krystyna Śreniowska (aut. dzieła rec.) s. 581-583
"Orientacje polskiej mysli historycznej : studia i rozważania", Andrzej Feliks Grabski, Warszawa 1972 : [recenzja] Krystyna Śreniowska Andrzej Feliks Grabski (aut. dzieła rec.) s. 619-622
"Stanisław Smolka w życiu i w nauce", Henryk Barycz, Kraków 1974 : [recenzja] Krystyna Śreniowska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 685-686
"Dawne syntezy dziejów Polski. Rozwój i przemiany koncepcji metodologicznych", Maria Wierzbicka, Wrocław [etc.] 1974 : [recenzja] Krystyna Śreniowska Maria Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 687-689