Znaleziono 7 artykułów

Janina Żurawicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy Żeromski był "głosowiczem"? Janina Żurawicka s. 43-78
Zespół redakcji "Głosu" (1886-1894) Janina Żurawicka s. 155-183
"Register of Polish American Scholars, Scientists, Writers and Artists", Damian S. Wandycz, New York 1969 : [recenzja] Janina Żurawicka Damian S. Wandycz (aut. dzieła rec.) s. 172-175
Drugi kongres naukowców polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych Janina Żurawicka s. 204-207
Trójgłos o wykazie pracowników nauki polskiej Eugeniusz Olszewski Walerian Piotrowski Jerzy Róziewicz Janina Żurawicka (aut. dzieła rec.) s. 687-699
"Twórczość naukowa Ignacego Radlińskiego (1843-1920)", Janina Żurawicka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1975 : [recenzja] Andrzej Feliks Grabski Janina Żurawicka (aut. dzieła rec.) s. 772-776
Pierwszy kongres naukowców polskich i polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych Janina Żurawicka s. 777-779