Znaleziono 5 artykułów

Andrzej F. Grabski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Zarys historii historiografii polskiej", Andrzej F. Grabski, Poznań 2000 : [recenzja] Antoni Krawczyk Andrzej F. Grabski (aut. dzieła rec.) s. 227-238
"Perspektywy przeszłości. Studia i szkice historiograficzne", Andrzej F. Grabski, Indeks osób: E.Chagowska, Lublin 1983 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Andrzej F. Grabski (aut. dzieła rec.) s. 256
"Zarys historii historiografii polskiej", Andrzej F. Grabski, Poznań 2000 : [recenzja] Beata Cygan Andrzej F. Grabski (aut. dzieła rec.) s. 319-321
Wokół "Idei polskości" Ferdynanda Gregoroviusa Andrzej F. Grabski Ferdynand Gregorovius (aut. dzieła rec.) Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Franciszek Jeziołowicz (aut. dzieła rec.) s. 449-466
"Zygmunt Stary (1506-1548)", Zygmunt Wojciechowski, oprac. i wstępem poprzedził Andrzej F. Grabski, Warszawa 1979 : [recenzja] Marek Wrede Andrzej F. Grabski (aut. dzieła rec.) s. 864