Znaleziono 15 artykułów

Marek Wrede

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Domus - curia - domus ducalis - domus regalis - curia murata - domus magna lapidea - lapidea regia - stary dom murowany - kamienica. Budynek południowy Zamku Królewskiego w Warszawie (XIV-XVII w.). Rekapitulacja Marek Wrede s. 9-52
Domus - curia - domus ducalis - domus regalis - curia murata - domus magna lapidea - lapidea regia - stary dom murowany - kamienica. Budynek południowy Zamku Królewskiego w Warszawie (XIV-XVII w.). Rekapitulacja Marek Wrede s. 9-52
"Jan Tarnowski 1488-1561", Zdzisław Spieralski, Warszawa 1977 : [recenzja] Marek Wrede Zdzisław Spieralski (aut. dzieła rec.) s. 165
"Bracia Polscy na wygnaniu", Janusz Tazbir, Warszawa 1977 : [recenzja] Marek Wrede Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 173
"Sejmy lat 1661-1662. Przegrana batalia o reformę ustroju Rzeczypospolitej", Stefania Ochman, Wrocław 1977 : [recenzja] Marek Wrede Stefania Ochman (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"Ikones książąt i królów polskich (reprodukcja fototypiczna wydania z 1605 r.)", Jan Głuchowski, oprac. Barbara Górska, Wrocław [etc.] : [recenzja] Marek Wrede Jan Głuchowski (aut. dzieła rec.) s. 189-190
Elekcja posłów na sejm, Proszowice 1689 : w sprawie zasad głosowania na sejmikach przedsejmowych Marek Wrede s. 269-289
"Kariera rodu Wejherów 1560-1657", Stefan Ciara, Warszawa 1980 : [recenzja] Marek Wrede Stefan Ciara (aut. dzieła rec.) s. 325-328
"Rozbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie przez Zygmunta III", Marek Wrede, Warszawa 2013 : [recenzja] Marek Wrede Krzysztof Zwierz s. 367-371
"Rozbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie przez Zygmunta III", Marek Wrede, Warszawa 2013 : [recenzja] Krzysztof Zwierz Marek Wrede (aut. dzieła rec.) s. 367-371
"Próba kodyfikacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI wieku. Korektura praw 1532 r.", Wacław Uruszczak, Warszawa 1979 : [recenzja] Marek Wrede Wacław Uruszczak (aut. dzieła rec.) s. 588
"Między "Smutą" a kryzysem lat 40-tych XVII w. Polityka wewnętrzna Rosji w okresie pierwszego Romanowa", Danuta Czerska, Kraków 1978 : [recenzja] Marek Wrede Danuta Czerska (aut. dzieła rec.) s. 592-593
"Atlas Historyczny Polski, Śląsk w końcu XVIII wieku, t. 1, cz. 1-2", pod red. Juliana Janczaka i Tadeusza Ładogórskiego, Wrocław 1976 : [recenzja] Marek Wrede julian Janczak (aut. dzieła rec.) Tadeusz Ładogórski (aut. dzieła rec.) s. 596-597
"Religia Słowian i jej upadek (w. VI-XII)", Henryk Łowmiański, Warszawa 1979 : [recenzja] Marek Wrede Henryk Łowmiański (aut. dzieła rec.) s. 858-859
"Zygmunt Stary (1506-1548)", Zygmunt Wojciechowski, oprac. i wstępem poprzedził Andrzej F. Grabski, Warszawa 1979 : [recenzja] Marek Wrede Andrzej F. Grabski (aut. dzieła rec.) s. 864