Znaleziono 4 artykuły

Ewa Gajda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prezentacja Księgi Pamiątkowej ku czci Profesora Władysława Bojarskiego "Honeste vivere'...", Toruń 19 listopada 2001 roku Ewa Gajda s. 227-229
"Problem dopuszczalności małżeństwa katolika z prawosławnym w prawie kanonicznym", Ewa Gajda, Toruń 2001 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski Ewa Gajda (aut. dzieła rec.) s. 246-250
"Wybór źródeł do nauki prawa wyznaniowego", oprac. Ewa Gajda, Toruń 2004 : [recenzja] Paweł Borecki Ewa Gajda (aut. dzieła rec.) s. 281-285
"Polskie prawo wyznaniowe", Józef Krukowski, Krzysztof Warchałowski, Warszawa 2000 : [recenzja] Ewa Gajda Józef Krukowski (aut. dzieła rec.) Krzysztof Warchałowski (aut. dzieła rec.) s. 287-292