Znaleziono 6 artykułów

Zbigniew Góralski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Urzędy i godności w dawnej Polsce", Zbigniew Góralski, Warszawa 1983 : [recenzja] Wacław Urban Zbigniew Góralski (aut. dzieła rec.) s. 155-157
"Austria a trzeci rozbiór Polski", Zbigniew Góralski, Warszawa 1979 : [recenzja] Henryk Kocój Zbigniew Góralski (aut. dzieła rec.) s. 193-195
Zbigniew Góralski, "Taryfa mostowego i grobelnego województwa lubelskiego z 1767 r.", "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", 1956, nr 3, 4 Stefan Wojciechowski Zbigniew Góralski (aut. dzieła rec.) s. 252-255
"Szpitale na Lubelszczyźnie w okresie przedrozbiorowym", Zbigniew Góralski, Warszawa-Łódź 1982 : [recenzja] Wacław Urban Zbigniew Góralski (aut. dzieła rec.) s. 378-380
Tranzyt zboża austriackiego przez Polskę a powstanie kościuszkowskie Zbigniew Góralski s. 405-433
"Preussen und der Kościuszko Aufstand 1794", Erhard Moritz, Berlin 1968 : [recenzja] Zbigniew Góralski Erhard Moritz (aut. dzieła rec.) s. 738-741