Znaleziono 39 artykułów

Henryk Kocój

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W 210 rocznicę powstania kościuszkowskiego Henryk Kocój s. 9-18
Prasa polska 1830-1831 r. o stosunku Prus do powstania listopadowego Henryk Kocój s. 63-71
"200 rocznica powstania kościuszkowskiego", red. Henryk Kocój, Katowice 1994 : [recenzja] Ewa Ziółek Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 121-122
Porównanie szans trzech powstań narodowych - Kościuszkowskiego, Listopadowego i Styczniowego Henryk Kocój s. 126-148
W 220. rocznicę powstania kościuszkowskiego Adam Cichosz Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 137-141
"Dyplomaci sascy o powstaniu listopadowym", Henryk Kocój, Kraków 2014 : [recenzja] Adam Cichosz Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 138-142
"Z okien ambasady saskiej : Warszawa 1794 roku w świetle relacji dyplomatycznych przedstawicieli Saksonii w Polsce", Jan Jakub Patz ; z rękopisu wyd., przeł. i przypisami opatrzyli Zofia Libiszowska i Henryk Kocój, Warszawa 1969 : [recenzja] Andrzej Zahorski Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) Zofia Libiszowska (aut. dzieła rec.) Jan Jakub Patz (aut. dzieła rec.) s. 146-149
"Dyplomaci sascy wobec Konstytucji 3 maja", Henryk Kocój, Kraków 2010 : [recenzja] Adam Cichosz Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 159-166
"Plany II rozbioru Polski w polityce Berlina w latach 1791–1792", Henryk Kocój, Kraków 2007 : [recenzja] Katarzyna Bucholc-Srogosz Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 164-172
"Dyplomaci sascy wobec powstania kościuszkowskiego", Henryk Kocój, Kraków 2013 : [recenzja] Adam Cichosz Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 166-171
Wielkie Dzieło Odrodzenia Narodowego : w 220 rocznicę Konstytucji 3 maja Adam Cichosz Henryk Kocój s. 167-184
"Dyplomaci pruscy o powstaniu kościuszkowskim", Henryk Kocój, Kraków 2011 : [recenzja] Zbigniew Grabowski Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 172-173
"Dyplomaci pruscy o powstaniu kościuszkowskim", Henryk Kocój, Kraków 2011 : [recenzja] Adam Cichosz Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 182-186
"Dyplomaci pruscy o powstaniu kościuszkowskim", Henryk Kocój, Kraków 2011 : [recenzja] Adam Cichosz Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 187-192
"Dyplomacja Prus, Austrii i Rosji wobec Konstytucji 3 Maja 1791 roku - zagadnienia wybrane", Henryk Kocój, Kraków 1998 : [recenzja] Seweryn A. Wisłocki Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Dyplomaci pruscy o powstaniu kościuszkowskim", Henryk Kocój, Kraków 2011 : [recenzja] Adam Cichosz Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 192-204
"Austria a trzeci rozbiór Polski", Zbigniew Góralski, Warszawa 1979 : [recenzja] Henryk Kocój Zbigniew Góralski (aut. dzieła rec.) s. 193-195
"Dyplomaci pruscy o powstaniu kościuszkowskim", Henryk Kocój, Kraków 2011 : [recenzja] Marian Marek Drozdowski Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 193-198
"Prusy wobec powstania listopadowego", Henryk Kocój, Warszawa 1980 : [recenzja] Henryk Kocój Jan Ziółek s. 211-214
Czy Polacy mogli wybić się na niepodległość? : dyplomaci sascy o powstaniu listopadowym Krzysztof Tracki Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 217-220
Dyplomaci pruscy o powstaniu kościuszkowskim Marian Marek Drozdowski Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 233-236
"Berlin wobec konstytucji 3 maja w świetle korespondencji Fryderyka Wilhelma II z posłami pruskimi w Warszawie: Augustem Fryderykiem Goltzem i Girolamo Lucchesinim", Henryk Kocój, Kraków 2006 : [recenzja] Aleksandra Błaszczak Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 289-291
Misja posła pruskiego Lucchesiniego w Warszawie (grudzień 1791 – sierpień 1792) Henryk Kocój s. 291-322
"Francja wobec powstania kościuszkowskiego w świetle relacji dyplomatów pruskich", Henryk Kocój, Kraków 2005 : [recenzja] Aleksandra Błaszczak Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 307-309
"Powstanie listopadowe w relacjach posła pruskiego Fryderyka Schölera", Henryk Kocój, Kraków 2003 : [recenzja] Grzegorz Toboła Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 317-321
"Dyplomaci pruscy o powstaniu kościuszkowskim", Henryk Kocój, Kraków 2011 : [recenzja] Adam Cichosz Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 319-322
"Relacje posła pruskiego Ludwiga Buchholtza z Warszawy, Łowicza i Wrocławia o insurekcji kościuszkowskiej", Henryk Kocój, Kraków 2004 : [recenzja] Aleksandra Błaszczak Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 333-335
"Relacje posła pruskiego Ludwiga Buchholtza z Warszawy, Łowicza i Wrocławia o insurekcji kościuszkowskiej", Henryk Kocój, Kraków 2004 : [recenzja] Grzegorz Toboła Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 336-340
"Plany II rozbioru Polski w polityce Berlina w latach 1791-1792 : Fryderyk Wilhelm II i jego dyplomacja w przeddzień II rozbioru Polski", Henryk Kocój, Kraków 2007 : [recenzja] Agnieszka Elżbieta Kubica Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 386-388
Między saskim tronem a pruską i rosyjską intrygą Zdzisław Janeczek Henryk Kocój s. 395-404
Najnowsza książka opublikowana w 200-lecie śmierci Tadeusza Kościuszki Henryk Kocój s. 403-417
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Powstanie czy rewolucja? W 150 rocznicę powstania listopadowego", red. Henryk Kocój, Katowice 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 416
Tadeusz Kościuszko w historiografi i i literaturze Henryk Kocój Longina Ordon (aut. dzieła rec.) s. 417-428
Zdrowy odruch narodowego instynktu, niezłomna wola istnienia Adam Cichosz Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 439-446
"Dyplomacja pruska w przeddzień drugiego rozbioru Polski. (Ostatni rok Sejmu Czteroletniego w świetle raportów dyplomatycznych posła pruskiego Hieronima Lucchesiniego)", Henryk Kocój, Kraków 1973 : [recenzja] Stefan Meller Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 503-505
"Niemcy a powstanie listopadowe. Sprawy powstania listopadowego w niemieckiej opinii publicznej i w polityce pruskiej 1830-1831. Zagadnienia wybrane", Henryk Kocój, Warszawa 1970 : [recenzja] Janusz Jasiński Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 614-616
"Benedikt de Caché. Obrady Sejmu Wielkiego w świetle relacji posła austriackiego w Warszawie. Raporty B. de Cachégo do kanclerza W. Kaunitza w Wiedniu (styczeń-sierpień 1792)", oprac. Henryk Kocój, Warszawa-Kraków 1988 : [recenzja] Łukasz Kądziela Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 721-722
"Wielka Rewolucja Francuska a Polska. Zarys stosunków dyplomatycznych polsko-francuskich w okresie Sejmu Wielkiego i powstania kościuszkowego (problemy wybrane)”, Henryk Kocój, Warszawa 1987 : [recenzja] Łukasz Kądziela Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 722-723
"Śląsk a insurekcja kościuszkowska", Zdzisław Janeczek, Henryk Kocój, Katowice 1986 : [recenzja] Mirosław Brańczyk Zdzisław Janeczek (aut. dzieła rec.) Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 800-803