Znaleziono 4 artykuły

Stefan Wojciechowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasiedlenie szlacheckie w województwie lubelskim w drugiej połowie XVI wieku Stefan Wojciechowski s. 139-152
Leopold Zgodziński i jego Kalendarz historyczny Stefan Wojciechowski s. 173-181
Renesansowy zamek lubelski Stefan Wojciechowski s. 178-182
Zbigniew Góralski, "Taryfa mostowego i grobelnego województwa lubelskiego z 1767 r.", "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", 1956, nr 3, 4 Stefan Wojciechowski Zbigniew Góralski (aut. dzieła rec.) s. 252-255