Znaleziono 7 artykułów

Maria Dębowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wkład księdza profesora Stanisława Librowskiego w powstanie, organizację i realizację zadań statutowych Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Maria Dębowska s. 45-64
„Księga zapowiedzi łacińskiej parafii katedralnej w Łucku 1782–1826”, opr. Maria Dębowska, Lublin 2013 : [recenzja] Maria Dębowska Mieczysław Różański s. 114-115
„Diecezje łucka i żytomierska w pierwszych latach istnienia. Wybrane zagadnienia”, Maria Dębowska Lublin 2014 : [recenzja] Mieczysław Różański Maria Dębowska (aut. dzieła rec.) s. 135-136
"Informator o archiwach Kościoła katolickiego w Polsce : archiwa diecezjalne i archiwa kapituł katedralnych", Maria Dębowska, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 64, 1995 [1996], s. 365-431 : [recenzja] Marek Derwich Maria Dębowska (aut. dzieła rec.) s. 223
"Materiały do dziejów diecezji łuckiej : relacje o stanie dekanatów i parafii 1941–1944", Maria Dębowska, Biały Dunajec–Lublin–Puck–Ostróg 2005 : [recenzja] Józef Krętosz Maria Dębowska (aut. dzieła rec.) s. 235-238
"Archiwa krakowskie i zbiory rękopisów w bibliotekach Krakowa=Die Krakauer Archive und Handschriftensammlungen der Bibliotheken im Krakau", Isabel Röskau-Rydel, "Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie-Deutches Historisches Institut Warschau. Biuletyn", 2, 1996, s. 35-51 [wersja polskojęzyczna], s. 91-108 [wersja niemieckojęzyczna], s. 109-110 [adresy]; "Archiwa kościoła katolickiego w Polsce=Archive der römisch-katholischen Kirche in Polen", Maria Dębowska, ibid., 3, 1997, s. 36-50 [wersja polskojęzyczna], s. 81-97 [wersja niemieckojęzyczna], übersetzung Birgit Dekulski], s. 98-106 [adresy]; "Toruńskie zbiory archiwalne, biblioteczne i muzealne jako warsztat pracy historyka=Die Thorner Archive und Handschriftensammlungen der Bibliotheken im Thorn", Bogusław Dybaś, ibid., 4, 1998, s. 53-68 [wersja polskojęzyczna], s. 117-132 [wersja niemieckojęzyczna], s. 133-134 [adresy] : [recenzja] Marek Derwich Bogusław Dybaś (aut. dzieła rec.) Maria Dębowska (aut. dzieła rec.) Isabel Röskau-Rydel (aut. dzieła rec.) s. 237
"Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce. Informator", ed. Maria Dębowska, Kielce 2002 : [recenzja] Marek Derwich Maria Dębowska (aut. dzieła rec.) s. 393-394