Znaleziono 2 artykuły

Isabel Röskau-Rydel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dr med. Albin Roszkowski Michał T.W. v. Grabowski Isabel Röskau-Rydel s. 68-82
"Archiwa krakowskie i zbiory rękopisów w bibliotekach Krakowa=Die Krakauer Archive und Handschriftensammlungen der Bibliotheken im Krakau", Isabel Röskau-Rydel, "Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie-Deutches Historisches Institut Warschau. Biuletyn", 2, 1996, s. 35-51 [wersja polskojęzyczna], s. 91-108 [wersja niemieckojęzyczna], s. 109-110 [adresy]; "Archiwa kościoła katolickiego w Polsce=Archive der römisch-katholischen Kirche in Polen", Maria Dębowska, ibid., 3, 1997, s. 36-50 [wersja polskojęzyczna], s. 81-97 [wersja niemieckojęzyczna], übersetzung Birgit Dekulski], s. 98-106 [adresy]; "Toruńskie zbiory archiwalne, biblioteczne i muzealne jako warsztat pracy historyka=Die Thorner Archive und Handschriftensammlungen der Bibliotheken im Thorn", Bogusław Dybaś, ibid., 4, 1998, s. 53-68 [wersja polskojęzyczna], s. 117-132 [wersja niemieckojęzyczna], s. 133-134 [adresy] : [recenzja] Marek Derwich Bogusław Dybaś (aut. dzieła rec.) Maria Dębowska (aut. dzieła rec.) Isabel Röskau-Rydel (aut. dzieła rec.) s. 237