Znaleziono 23 artykuły

Andrzej Czop

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mass events security – theory and practice Andrzej Czop Jacek Gałuszka s. 9-18
Początki prawa i filozofii bezpieczeństwa Cesarstwa Japonii Andrzej Czop Marek Sokołowski s. 14-18
Evaluation of the use of personal and property protection companies for ensuring safety in Poland Andrzej Czop s. 19-28
Risk of sexual abuse of minors and combating this phenomenon with special activities conducted by the Police Andrzej Czop Jacek Gałuszka s. 20-28
Historia polskich formacji policyjnych od II wojny światowej do czasów współczesnych Andrzej Czop Mariusz Sokołowski s. 28-47
Konsekwencje wdrożenia Ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010, ze szczególnym uwzględnieniem powszechnej rekreacji ruchowej i zajęć z zakresu walki wręcz Tadeusz Ambroży Andrzej Czop s. 32-40
Proposals for changes in legal regulations aiming to improve the effectiveness of protection of persons and property companies Andrzej Czop s. 44-53
Przemoc seksualna wobec dzieci oraz programy prewencyjne realizowane w Polsce Andrzej Czop s. 48-59
The Current Migration as a Factor of the Terrorist Threat in Europe and Poland Andrzej Czop Juliusz Piwowarski s. 48-73
Methodological Basis of Research in Security Studies Andrzej Czop s. 49-67
Jakie zmiany w funkcjonowaniu i organizacji prywatnego sektora ochrony mogą wpłynąć na podniesienie bezpieczeństwa narodowego Polski - wnioski z przeprowadzonych badań Andrzej Czop s. 58-77
Оценка работоспособности системы публичной безопасности в Польше с особым учётом функционирования коммерческих охранных фирм Andrzej Czop s. 59-72
System bezpieczeństwa publicznego w Polsce Andrzej Czop s. 71-88
Analiza porównawcza przestępczości zorganizowanej i międzynarodowego terroryzmu Andrzej Czop Piotr Czop s. 74-91
The foundations of law and security culture in Japan Andrzej Czop Marek Sokołowski s. 83-86
Konieczność kompleksowych i interdyscyplinarnych działań na rzecz współczesnego bezpieczeństwa w kontekście sektorowości zagrożeń Andrzej Czop Piotr Czop s. 95-111
Factors Determining Hooligans Crime Andrzej Czop Agnieszka Juszczak s. 99-113
Prawo Siedemnastu Artykułów : zręby japońskiej kultury administracji i zarządzania bezpieczeństwem Andrzej Czop Marek Sokołowski s. 121-138
Subculture of Stadium Hooligans – Pathology or Crime? Andrzej Czop Agnieszka Juszczak s. 142-158
Geneza i rozwój formacji policyjnych w Polsce od początków państwowości do czasów Księstwa Warszawskiego Andrzej Czop Mariusz Sokołowski s. 151-165
Proponowane zmiany w regulacjach prawnych zmierzające do podniesienia efektywności działania firm ochrony osób i mienia Andrzej Czop s. 164-182
Zagrożenie korupcyjne w działalności firm ochrony mienia i osób Jacek Bil Andrzej Czop s. 183-205
Tradycja i nowoczesność jako aspekty profilaktyki w niektórych problemach bezpieczeństwa Azji Południowo-Wschodniej Andrzej Czop Juliusz Piwowarski s. 299-318