Znaleziono 14 artykułów

Marek Sokołowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcjonalność administracji według koncepcji Henri'ego Fayola : drugi filar kultury bezpieczeństwa Štefan Kočan Juliusz Piwowarski Marek Sokołowski s. 8-13
Początki prawa i filozofii bezpieczeństwa Cesarstwa Japonii Andrzej Czop Marek Sokołowski s. 14-18
Libacje, biby, chlanie : alkoholowe odmęty polskiego kina fabularnego : zarys problematyki Marek Sokołowski s. 52-64
Sztuczne raje, sztuczne piekła: internet a nowe ruchy religijne Marek Sokołowski s. 53-69
Człowiek podróżuje, tworzy, bawi się Agnieszka Matusiak Wojciech Muszyński (aut. dzieła rec.) Marek Sokołowski (aut. dzieła rec.) s. 54-58
Roszczenia majątkowe następców osoby represjonowanej Marek Sokołowski s. 55-62
The foundations of law and security culture in Japan Andrzej Czop Marek Sokołowski s. 83-86
Prawo Siedemnastu Artykułów : zręby japońskiej kultury administracji i zarządzania bezpieczeństwem Andrzej Czop Marek Sokołowski s. 121-138
"Upadek 'Festung Breslau' 15. II.-6. V. 1945", K. Jońca, A. Konieczny, Wrocław 1963 : [recenzja] Marek Sokołowski K. Jońca (aut. dzieła rec.) A. Konieczny (aut. dzieła rec.) s. 160-167
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 1986-1988) : Wspomnienia pośmiertne : Witold Nowacki (1911-1986) Marek Sokołowski s. 163-165
"Z Jezusem na via dolorosa", Ryszard Rumianek, Józef Kulisz, Warszawa 2011 : [recenzja] Marek Sokołowski Józef Kulisz (aut. dzieła rec.) Ryszard Rumianek (aut. dzieła rec.) s. 246-250
"Unternehmen Rettung. Letztes Schiff nach Westen", Fritz Brustat-Naval, Herford 1970 : [recenzja] Marek Sokołowski Fritz Brustat-Naval (aut. dzieła rec.) s. 268-271
"Die Flucht : Ostpreussen 1944/45", Edgar Günther Lass, Bad Nauheim 1964 : [recenzja] Marek Sokołowski Edgar Günther Lass (aut. dzieła rec.) s. 335-338
"Przymusowa ewakuacja z nadbałtyckich prowincji III Rzeszy 1944-1945", Kazimierz Golczewski, Poznań 1971 : [recenzja] Marek Sokołowski Kazimierz Golczewski (aut. dzieła rec.) s. 375-379