Znaleziono 33 artykuły

Tadeusz Ambroży

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trening sprawności fizycznej w szkoleniu publicznych służb bezpieczeństwa Tadeusz Ambroży Dorota Ambroży s. 20-27
Konsekwencje wdrożenia Ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010, ze szczególnym uwzględnieniem powszechnej rekreacji ruchowej i zajęć z zakresu walki wręcz Tadeusz Ambroży Andrzej Czop s. 32-40
Modernity, Tradition and Security in Budo Karate Tadeusz Ambroży Juliusz Piwowarski s. 42-60
Zasady właściwego i bezpiecznego prowadzenia treningu wysokogórskiego jako elementu kształtującego zdolności kondycyjne sportowców Tadeusz Ambroży Dariusz Mucha Tomasz Wieczorek s. 46-73
Rola treningu gibkości w szkoleniu piłkarzy Tadeusz Ambroży Krzysztof Latinek s. 53-59
Samoobrona a rekreacja Tadeusz Ambroży s. 61-65
Postawa ciała zawodnika klasy mistrzowskiej w Ju-Jitsu : studium przypadku Tadeusz Ambroży Krzysztof Latinek Dawid Mucha Dariusz Mucha Juliusz Piwowarski s. 61-80
The influence of an original training programme on the general physical fitness of ju-jitsu trainees Tadeusz Ambroży Wiesław Chwała Dariusz Mucha Mateusz Nowak Juliusz Piwowarski Lothar Sieber s. 69-76
Dispositional group and special fitness in hand-to-hand combat : kickboxing exercises and profiled circuit training Tadeusz Ambroży Mateusz Nowak Juliusz Piwowarski s. 73-82
Changes in the physical endurance of kickboxers in the preparatory phase Tadeusz Ambroży Amadeusz Kwiatkowski Dariusz Mucha Juliusz Piwowarski s. 80-91
Współczesność, tradycja i bezpieczeństwo jako znamienne aspekty wszechstronności all style karate = Modernity, tradition and security as the versatility aspects of All Style Karate Tadeusz Ambroży Juliusz Piwowarski s. 86-95
Distribution of Minimal and Maximal Values of the Location of the Centre of Pressure in the Frontal and Sagittal Planes in Healthy Boys and Boys with Mild Intellectual Disability Participating in 12-Week Equestrian Classes Dorota Ambroży Tadeusz Ambroży Stanisław Stanisław Gulak Lucia Kendrová Anna Mazur-Rylska Wioletta Mikuľáková Dariusz Mucha Dawid Mucha Jarosław Omorczyk Ewa Puszczałowska-Lizis s. 86-116
Współczesność, tradycja i bezpieczeństwo jako znamienne aspekty wszechstronności "all style karate" Tadeusz Ambroży Juliusz Piwowarski s. 90-103
The Location of Points Within the Chinese Macrosystem in the Zone of Reflexology of the Microsystems of Feet and Hands Tadeusz Ambroży Katarzyna Chudyba Krzysztof Latinek Dariusz Mucha Teresa Mucha s. 92-104
Concentration of Phosphorus in the Blood of Young Men Aged 18–21 as an Informative Biochemical Marker for Assessing Adaptation Processes in Strength Fitness Tadeusz Ambroży Anton Bodnar Ivan Chaban Andrii Chernozub Oleh Dubachynskyi Oleksandr Gartvich Dariusz Mucha Yurii Radchenko Hanna Titova s. 94-104
Przykładowa analiza składowych obciążeń treningowych i startowych w rocznym cyklu szkoleniowym w gimnastyce sportowej kobiet Tadeusz Ambroży Krzysztof Latinek s. 95-124
A Proposal for Special Kickboxing Fitness Test Tadeusz Ambroży Wiesław Błach Amadeusz Kwiatkowski Andrzej Kędra Dariusz Mucha Jarosław Omorczyk Arkadiusz Stanula s. 96-110
Identification of risks within body posture by means of analysis of selected somatic characteristics Tadeusz Ambroży Dariusz Mucha Juliusz Piwowarski Andrzej Szczygieł Justyna Wojtala Marta Ząbek Krzysztof Żaba s. 100-106
The evaluation of Ju-jitsu trainees’ physical fitness depending on the utilization of acrobatic and agility exercises in training Tadeusz Ambroży Dorota Ambroży Patrycja Kawa Maciej Kukuła Dariusz Mucha s. 108-116
Safety in yachting and motor boating Tadeusz Ambroży Mirosław Juszkiewicz Dariusz Mucha Andrzej Ostrowski Marek Strzała s. 117-133
Aktywność fizyczna jako warunek prawidłowej postawy ciała młodzieży Tadeusz Ambroży Dariusz Mucha Teresa Mucha Andrzej Szczygieł Justyna Wojtala Marta Ząbek Krzysztof Żaba s. 139-148
Most Common Injuries to Professional Contestant Karate Tadeusz Ambroży Dorota Ambroży Wojciech Czarnecki Mariusz Janusz Dariusz Mucha Teresa Mucha Juliusz Piwowarski s. 142-164
Training Load and Training Effectiveness in The Preparatory Phase by the Case of Kickboxing Fighters of UKS Gladiator Club Tadeusz Ambroży Amadeusz Kwaitkowski Dariusz Mucha Juliusz Piwowarski Krzysztof Wrześniewski s. 142-156
Analiza porównawcza rozwoju kariery zawodniczej strzelców jako przyczynek do rozważań dotyczących administrowania szkoleniem bojowym służb mundurowych Tadeusz Ambroży Ewa Gerle Juliusz Piwowarski s. 158-169
The influence of a training programme on the special physical fitness of ju-jitsu trainees Tadeusz Ambroży Wiesław Chwała Dariusz Mucha Mateusz Nowak Juliusz Piwowarski s. 178-186
An analysis of the skiing accidents that happened on the slopes of the Kasprowy Wierch Tadeusz Ambroży Agata Bornikowska Dariusz Mucha Teresa Mucha Anna Papierz s. 192-201
An analysis of the skiing accidents that happened on the slopes of the Kasprowy Wierch Tadeusz Ambroży Dariusz Mucha s. 192-201
Idea treningu holistycznego Wojciech J. Cynarski Tadeusz Ambroży (aut. dzieła rec.) s. 226-227
Prawidłowe żywienie zdrowych kobiet w ciąży jako sposób realizacji potrzeby bezpieczeństwa osobistego i społecznego Tadeusz Ambroży Paweł Janus Joanna Wąsowska Janusz Wąsowski s. 227-245
Kultura fizyczna a bezpieczeństwo Tadeusz Ambroży s. 247-263
Wartości kultury fizycznej w grupie sportowców uprawiających sporty walki Tadeusz Ambroży Dorota Ambroży Adam Jurczak Waldemar Makuła Dariusz Mucha s. 273-284
Bezpieczeństwo i urazowość jazdy na nartach na stokach Kotelnicy Białczańskiej Tadeusz Ambroży Agata Bornikowska Dariusz Mucha Teresa Mucha Anna Papierz s. 295-304
Poziom wiedzy młodzieży oraz osób dorosłych, trenujących i nie trenujących na temat dopingu w sporcie Tadeusz Ambroży Janusz Wąsowski s. 480-488