Znaleziono 15 artykułów

Olgierd Czerner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kongres zamykający Europejski Rok Ochrony Zabytków Olgierd Czerner s. 82
Głogów-Ostrów Tumski, st. 2, kolegiata, gm. loco, woj. legnickie, AZP 68-19/2 Jerzy Burnita Krzysztof Czapla Olgierd Czerner Piotr Gierczak Zenon Hendel Czesław Lasota Wacław Pogorzelski s. 91-92
    Zacytuj
  • Udostępnij
Dyskusja nad artykułem J. Stankiewicza Andrzej Billert Janusz Bogdanowski Olgierd Czerner Wojciech Kalinowski Lech Krzyżanowski s. 111-124
Redakcja "Ochrony Zabytków" Olgierd Czerner s. 132
II Zgromadzenie Generalne Międzynarodowej Rady Zabytków i Miejsc Zabytkowych (ICOMOS) Olgierd Czerner s. 143-145
Spotkanie naczelnych redaktorów czasopism muzealno-konserwatorskich z krajów socjalistycznych Olgierd Czerner s. 145-146
O wystawie "Monumenti Storici in Germania e loro restauro" Olgierd Czerner s. 154-155
Przeszłość we współczesności Olgierd Czerner s. 157
W trzydziestolecie powojennej opieki nad zabytkami Olgierd Czerner s. 171-179
Wartość autentyzmu w zabytkach Olgierd Czerner s. 180-183
Partycypacja społeczeństwa w rewaloryzacji i ochronie zabytków na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Olgierd Czerner s. 183-185
Głogów, st. 2 (Kolegiata), gm. loco, woj. legnickie, AZP 68-19/2 Olgierd Czerner s. 208
Społeczne działania na rzecz "Panoramy Racławickiej" Olgierd Czerner s. 250-252
VIII Zgromadzenie Generalne ICOMOS, Waszyngton, 11-15 października 1987 r. Olgierd Czerner s. 296-297
Prof. Tadeusz Broniewski (1894-1976) Olgierd Czerner s. 343
    Zacytuj
  • Udostępnij