Znaleziono 107 artykułów

Lech Krzyżanowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[W 1948 r. ukazał się] Lech Krzyżanowski s. 3-4
"Ochrona Zabytków" - 35 lat Lech Krzyżanowski s. 3
Współczesne koncepcje regulacji prawnych i strukturalnych w ochronie dóbr kultury Italii Lech Krzyżanowski s. 3-7
35 Years of "Ochrona Zabytków" Lech Krzyżanowski s. 4
Czas i konserwacja zabytków Lech Krzyżanowski s. 7-10
Od rekonstrukcji do restytucji : kształtowanie koncepcji ideowo-konserwatorskich Lech Krzyżanowski s. 7-13
Wymiana oryginału na kopię w wypadkach postępującego zniszczenia rzeźb kamiennych Lech Krzyżanowski s. 12-23
Historyzm na opak? : refleksje nad konserwacją zabytków w dwudziestym wieku Lech Krzyżanowski s. 12-15
Plany perspektywiczne wojewódzkich konserwatorów zabytków : wyniki ankiety Lech Krzyżanowski s. 32-34
Konserwacja malowideł ściennych w Polsce w latach 1945-1964 Lech Krzyżanowski s. 37-48
Streszczenie referatów, komunikatów i dyskusji z konferencji w Myczkowcach, 15-18 maja 1967 r. Lech Krzyżanowski s. 39-46
Ewidencja zabytków ruchomych w Polsce : stan, potrzeby, perspektywy Lech Krzyżanowski s. 45-49
Konferencja poświęcona konserwacji papieru i pergaminu Lech Krzyżanowski s. 49-50
Wystawa konserwatorska malowideł ściennych z Faras Lech Krzyżanowski s. 52-54
Konserwacja zabytków u progu XXI wieku, Kraków, 21-24 października 1990 r. Lech Krzyżanowski s. 52-53
Estetyczne problemy konserwacji malowideł ściennych Lech Krzyżanowski s. 53
Studium Podyplomowe Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Lech Krzyżanowski s. 55
Wystawa konserwatorska "Zabytkowa architektura i budownictwo przemysłowe Łodzi", listopad 1971 Lech Krzyżanowski s. 55-57
Konferencja specjalistyczna poświęcona nowoczesnym metodom konserwacji drewnianych obiektów zabytkowych Myczkowce-Sanok, 15-18 maja 1967 r. Lech Krzyżanowski s. 56-58
Konferencja w sprawie konserwacji rytowanej posadzki romańskiej kolegiaty w Wiślicy Lech Krzyżanowski s. 58-59
Ogólnopolska konferencja: "Konserwacja kamienia w architekturze i rzeźbie" Lech Krzyżanowski s. 62-65
Dyskusja o nowelizacji "Ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach" z 1962 r. Lech Krzyżanowski s. 64
Dyskusja o konserwacji malowideł ściennych Lech Krzyżanowski s. 67-77
Pierwszy Plener Ciesielstwa Tradycyjnego w Sanoku Lech Krzyżanowski s. 67-68
Decyzja konserwacji portalu ołbińskiego we Wrocławiu Lech Krzyżanowski s. 68
Polsko-Egipski Zespół Konserwacji Zabytków Islamu Lech Krzyżanowski s. 69-70
"Ochrona zabytków sztuki kościelnej", Janusz St. Pasierb, Warszawa 1968 : [recenzja] Lech Krzyżanowski Janusz St. Pasierb (aut. dzieła rec.) s. 78-80
"Konserwacja malarstwa sztalugowego" : międzynarodowa konferencja, Toruń, 19-21 października 1970 Lech Krzyżanowski s. 79-82
Kolokwium poświęcone estetycznym problemom konserwacji malowideł ściennych, 4-6 października 1965 r. Lech Krzyżanowski s. 84-92
"Prawna ochrona zabytków architektury w Polsce", Jan Piotr Pruszyński, Warszawa 1977 : [recenzja] Lech Krzyżanowski Jan Piotr Pruszyński (aut. dzieła rec.) s. 87-88
"Atlas architektury Warszawy", Juliusz A. Chrościcki, Andrzej Rottermund, Warszawa 1977 : [recenzja] Lech Krzyżanowski Juliusz A. Chrościcki (aut. dzieła rec.) Andrzej Rottermund (aut. dzieła rec.) s. 88-89
"Il centro antico di Capua, Metodi di analisi per la pianificazione architettonico-urbanistica", Ingrid Brock, Paolo Giuliani, Cristian Moisescu, Padova 1973 : [recenzja] Lech Krzyżanowski Ingrid Brock (aut. dzieła rec.) Paolo Giuliani (aut. dzieła rec.) Cristian Moisescu (aut. dzieła rec.) s. 89-90
"Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795-1918", Jerzy Frycz, Warszawa 1975 : [recenzja] Lech Krzyżanowski Jerzy Frycz (aut. dzieła rec.) s. 92-93
Polsko-angielska współpraca Lech Krzyżanowski s. 99
Program na miarę potrzeb Lech Krzyżanowski s. 99-100
Działalność konserwatora zabytków miasta i województwa stołecznego warszawskiego w latach 1974-1979 Barbara Januszkiewicz Lech Krzyżanowski s. 100-107
Ogólnopolska Konferencja Konserwatorów Zabytków - Rydzyna '88 Lech Krzyżanowski s. 100-101
O potrzebie rozbudowy studiów konserwacji zabytków ruchomych Lech Krzyżanowski s. 101-105
    Zacytuj
  • Udostępnij
10 lat działalności PP PKZ w Związku Radzieckim : wystawa w Moskwie Lech Krzyżanowski s. 102-103
Barbara Kamińska-Lenard (1925-1999) Lech Krzyżanowski s. 107-108
Dyskusja nad artykułem J. Stankiewicza Andrzej Billert Janusz Bogdanowski Olgierd Czerner Wojciech Kalinowski Lech Krzyżanowski s. 111-124
System ochrony zabytków w Polsce - ogólnopolska konferencja naukowa w Lublinie Lech Krzyżanowski s. 114-115
[Redakcja "Ochrony Zabytków"] Lech Krzyżanowski s. 114
Mgr Janusz Kubiak (1934-1982) Marek Domagalski Lech Krzyżanowski s. 128-131
Komisje administracyjne Cieszyna i Bielska w latach 1920-1922 : z badań nad relacjami polsko-niemieckimi na Śląsku Cieszyńskim w okresie międzywojennym Lech Krzyżanowski Miłosz Skrzypek s. 128-144
Otwarcie Okręgowej Pracowni Konserwatorskiej w Szydłowcu Lech Krzyżanowski s. 131-132
Mgr inż. arch. Zygmunt Knothe (1898-1977) Lech Krzyżanowski s. 132
Patronat społeczny ZZG Inco nad budownictwem ludowym Lech Krzyżanowski s. 135-138
Międzynarodowe sympozjum poświęcone konserwacji Starego Miasta w Aleppo Lech Krzyżanowski s. 135-136
Ogólnopolska Konferencja Konserwatorska Lech Krzyżanowski s. 138-141
"Zasady konserwacji budynków i miejsc historycznych" - Międzynarodowe Sympozjum w Sztokholmie Lech Krzyżanowski s. 138-139
"Zabytki i środowisko naturalne Pragi" - międzynarodowe sympozjum w Pradze Lech Krzyżanowski s. 140-141
"ICOMOS Bulletin", z. 1-4, 1971-1976 : [recenzja] Lech Krzyżanowski s. 143-144
Wystawa "Ochrona zabytków miasta Poznania w Polsce Ludowej" Lech Krzyżanowski s. 144-145
Ogólnopolska Konferencja Konserwatorska Lech Krzyżanowski Adam Piesio Hanna Strukowa s. 150-154
"Biuletyn Odnowy Krakowa", zeszyt I, grudzień 1978 : [recenzja] : Lech Krzyżanowski. Lech Krzyżanowski s. 157
"Ochrona zabytków w Polsce. Geneza, organizacja, prawo", Jan Pruszyński, Warszawa 1989 : [recenzja] Lech Krzyżanowski Jan Pruszyński (aut. dzieła rec.) s. 171-172
Dwudziestolecie działalności ICCROM - Międzynarodowego Centrum Konserwacji w Rzymie Lech Krzyżanowski s. 175
Konserwacja dzieł sztuki w Polsce Ludowej - wystawa w Warszawie Lech Krzyżanowski s. 177
II Narada Grupy Roboczej Krajów Socjalistycznych ds. Konserwacji Zabytków Historii, Kultury i Muzealiów Lech Krzyżanowski s. 182
Levoča 79 - wystawa poplenerowa w Warszawie Lech Krzyżanowski s. 183
"Dysputy konserwatorskie : problemy konserwacji malowideł ściennych w województwach jeleniogórskim i legnickim (materiały sympozjum objazdowego)", Kraków 1979 : [recenzja] Lech Krzyżanowski s. 185-186
Rada Naukowo-Konserwatorska przy Dyrektorze Naczelnym PP Pracownie Konserwacji Zabytków Lech Krzyżanowski s. 195
Baza materialna i stan kadrowy sądownictwa na Górnym Śląsku w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu Lech Krzyżanowski s. 200-212
"Denkmalpflege in der Deutschen Demokratische Republik", Z. 1, 2, 1975 : [recenzja] Lech Krzyżanowski s. 204-206
Zagadnienia badawcze i projektowe zespołu ulicy Kanoniczej w Krakowie Lech Krzyżanowski s. 210-212
Program prac konserwatorskich w kaplicy zamokwej w Lublinie Lech Krzyżanowski s. 212-214
Ksiądz biskup August Hlond wobec katolików niemieckiego pochodzenia na obszarze polskiego Górnego Śląska (1922-1926) Lech Krzyżanowski s. 212-227
Profesor Stanisław Lorentz (1899-1991) Lech Krzyżanowski s. 213-214
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ośrodek Architektury Egipskiej Pracowni Konserwacji Zabytków Lech Krzyżanowski s. 214
Karta Wenecka czy Karta Konserwacji Zabytków? Lech Krzyżanowski s. 217-221
Architekt Piotr Biegański laureatem Honorowej Nagrody Stowarzyszenia Architektów Polskich w 1983 r. Lech Krzyżanowski s. 220
Wystawa prac architekta Mirosława Przyłęckiego Lech Krzyżanowski s. 221-222
"Conservation of traditional Houses", Baghdad 1984 : [recenzja] Lech Krzyżanowski s. 228-229
Ochrona dóbr kultury we Włoszech, Umbria i Wenecja - wystawa w Warszawie Lech Krzyżanowski s. 230
Zespół Roboczy Ministerstwa Kultury i Sztuki do opracowania Modelu Ochrony Zabytków Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w Polsce Lech Krzyżanowski s. 231
Nowe formy współpracy naukowo-badawczej w zakresie konserwatorstwa Lech Krzyżanowski s. 231
Narada w sprawie klimatyzacji kaplicy zamkowej w Lublinie Lech Krzyżanowski s. 233-234
Historyczne miasto Hoi An : międzynarodowe sympozjum w Wietnamie Lech Krzyżanowski s. 233-234
Wystawa Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów Lech Krzyżanowski s. 234-235
"Mały słownik ochrony zabytków", Mieczysław Kurzątkowski, Warszawa 1989 : [recenzja] Lech Krzyżanowski Mieczysław Kurzątkowski (aut. dzieła rec.) s. 236
"Słownik terminologiczny sztuk pięknych", pod red. Stefana Kozakiewicza, Warszawa 1969 : [recenzja] Lech Krzyżanowski Stefan Kozakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 237-239
"Konserwacja i ochrona zabytków - teoria i praktyka" - ogólnopolska sesja naukowa w Warszawie Lech Krzyżanowski s. 248-249
Ratusz głównego miasta w Gdańsku : konserwacja, rola współczesnej plastyki w zabytkowym wnętrzu Lech Krzyżanowski s. 252-266
Henryk Sławik (1894-1944) - działacz polityczny na zachodnich kresach II Rzeczypospolitej Lech Krzyżanowski s. 257-271
Nagroda za projekt rewaloryzacji Zamościa Lech Krzyżanowski s. 278-279
"Die Zukunft der Vergangenheit. Grundsätze Probleme und Möglichkeiten der Denkmalpflege", Friedrich Mielke, Suttgart 1975 : [recenzja] Lech Krzyżanowski Friedrich Mielke (aut. dzieła rec.) s. 281-282
Ewa Krakowska-Pilch (1941-1992) Lech Krzyżanowski s. 282-283
"Problemy modernizacji miast. Sympozjum naukowo-techniczne. Materiały z obrad 2-3 maja 1974", Warszawa 1974 : [recenzja] Lech Krzyżanowski s. 282
Problemy ochrony dóbr kultury w Ameryce Lech Krzyżanowski Hanka Górska (aut. dzieła rec.) s. 283-284
Międzynarodowy Warsztat Konserwacji Tkanin Lech Krzyżanowski s. 295-296
Zabytki architektury w Czarnogórze po trzęsieniu ziemi Lech Krzyżanowski s. 307-311
VII Międzynarodowa Narada Grupy Roboczej Krajów Socjalistycznych ds. Konserwacji Zabytków Historii, Kultury i Muzealiów Lech Krzyżanowski s. 308-309
VI Międzynarodowa Narada Grupy Roboczej Krajów Socjalistycznych ds. Konserwacji Zabytków Historii, Kultury i Muzealiów Lech Krzyżanowski s. 308
"International Meeting of Coordinators of Training in Architectural Conservation, UNESCO - ICCROM - ICOMOS", Rome 1983 : [recenzja] Lech Krzyżanowski s. 309-310
Nowe czasopismo konserwatorskie "Restaurator" Lech Krzyżanowski s. 310-311
"ICCROM 1959-1984", pod red. Cynthii Rockwell, Roma 1984 : [recenzja] Lech Krzyżanowski Cynthia Rockwell (aut. dzieła rec.) s. 312
"Augsburg und sein Rathaus 1985 : Die Sanierung des Rathauses und des Perlachturmes : Die Rekonstruktion des Goldenen Saales und eines : Fürstenzimmers : ene Dokumentation", Augsburg 1985 : [recenzja] Lech Krzyżanowski s. 315-316
    Zacytuj
  • Udostępnij
Rada Naukowo-Konserwatorska przy Naczelnym Dyrektorze PP PKZ (1976-1980) Lech Krzyżanowski s. 322
Zaszczytne wyróżnienie PP Pracownie Konserwacji Zabytków Lech Krzyżanowski s. 324
Medal ku czci profesora Jana Zachwatowicza Lech Krzyżanowski s. 325
Marian Paździor (1924-1998) : [nekrolog] Lech Krzyżanowski s. 326-327
Wystawa "Konserwacja i kreacja architektoniczna Jana Tajchmana", Toruń 24 września 1999 r., Warszawa 4 kwietnia 2000 r. Lech Krzyżanowski s. 330-332
Tadeusz Nawrolski (1945-1994) Lech Krzyżanowski s. 330-331
Wystawa "Bolonia, centrum zabytkowe" Lech Krzyżanowski s. 343-345
Chrześcijańskie związki zawodowe w XIX i XX w. na Górnym Śląsku - zadania i ich realizacja Lech Krzyżanowski s. 390-405
Tadeusz Polak (1927-2001) Lech Krzyżanowski s. 461-463