Znaleziono 15 artykułów

Bronisław Czarnik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spór literacki o "Jana z Tęczyna" (1825) : kartka z dziejów krytyki w Polsce Bronisław Czarnik s. 27-53
Balzac i "Jasełka" J. I. Kraszewskiego Bronisław Czarnik s. 47-65
Wiersz Ujejskiego Bronisław Czarnik s. 67-83
Ossoliński i katedra języka i literatury polskiej na Uniwersytecie lwowskim Bronisław Czarnik s. 108-119
Głos współczesny o pierwszem przedstawieniu "Żydów" Korzeniowskiego na scenie lwowskiej (1848) Bronisław Czarnik s. 123-127
Spór literacki o "Jana z Tęczyna" (1825) : kartka z dziejów krytyki w Polsce Bronisław Czarnik s. 205-217
Nieznany druk Hozyusza Bronisław Czarnik s. 278-280
Niezabitowski o Józefie Korzeniowskim Bronisław Czarnik s. 281-285
Dwa dokumenty do dziejów katedry języka i literatury polskiej na Uniwersytecie Lwowskim Bronisław Czarnik s. 303-317
List Józefa hr. Dunina Borkowskiego i słowo o jego literackiej spuściźnie Bronisław Czarnik s. 306-311
Daty z lat szkolnych Augusta Bielowskiego Bronisław Czarnik s. 309-316
Mianowanie Bielowskiego skryptorem w Zakładzie Ossolińskich Bronisław Czarnik s. 322-328
"Bielowski i Chłędowski. Kartka z dziejów umysłowości polskiej w Galicyi", Bronisław Czarnik, Lwów 1911 : [recenzja] Stanisław Łempicki Bronisław Czarnik (aut. dzieła rec.) s. 486-487
Towarzystwo naukowe we Lwowie (1817-1818) Bronisław Czarnik s. 603-607
Notatki bibliograficzne Bronisław Czarnik s. 648-651