Znaleziono 2 artykuły

Wojciech Cymerman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie współczynnika zmienności do oceny nieruchomości podobnych w procesie szacowania nieruchomości Wojciech Cymerman Joanna Cymerman s. 31-45
Modelowanie ekonometryczne olsztyńskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych Joanna Cymerman Wojciech Cymerman Marcelina Zapotoczna s. 457-472