Znaleziono 9 artykułów

Jonathan Culler

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uprawianie badań kulturowych Jonathan Culler Maciej Maryl (tłum.) s. 97-109
"Dekonstrukcja i jej konsekwencje dla badań literackich", Jonathan Culler, Tłum.M.B.Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1987) : [recenzja] Piotr Stasiński Jonathan Culler (aut. dzieła rec.) s. 189
Teorie Jonathana Cullera Tomasz Szymon Markiewka Jonathan Culler (aut. dzieła rec.) s. 191-202
"Lector in Fabula", Umberto Eco, przeł. Piotr Salwa, Warszawa 1994; "Sześć przechadzek po lesie fikcji", Umberto Eco, przeł. Jerzy Jarniewicz, Kraków 1995; "Interpretacja i nadinterpretacja", Umberto Eco, Richard Rorty, Jonathan Culler, Christine Brooke-Rose, red. Stefan Collini, przeł. Tomasz Bieroń, Kraków 1996 : [recenzja] Zofia Mitosek Tomasz Bieroń (aut. dzieła rec.) Christine Brooke-Rose (aut. dzieła rec.) Stefan Collini (aut. dzieła rec.) Jonathan Culler (aut. dzieła rec.) Umberto Eco (aut. dzieła rec.) Jerzy Jarniewicz (aut. dzieła rec.) Richard Rorty (aut. dzieła rec.) Piotr Salwa (aut. dzieła rec.) s. 221-228
Dekonstrukcja i jej konsekwencje dla badań literackich Jonathan Culler Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 231-272
"Interpretation and Overinterpretation", Umberto Eco, Richard Rorty, Jonathan Culler and Christine Brooke-Rose, edited by Stefan Collini, Cambridge 1992 : [recenzja] Dariusz Skórczewski Christine Brooke-Rose (aut. dzieła rec.) Stefan Collini (aut. dzieła rec.) Jonathan Culler (aut. dzieła rec.) Umberto Eco (aut. dzieła rec.) Richard Rorty (aut. dzieła rec.) s. 235-240
"Literary History, Allegory and Semiology. /Historia literatury, alegoria a semiologia Maciej Orkan-Łęcki Jonathan Culler (aut. dzieła rec.) s. 241
Presupozycje i intertekstualność Jonathan Culler Katarzyna Rosner (tłum.) s. 297-312
"On Deconstruction : Theory and Criticism after Structuralism", Jonathan Culler, Ithaca, New York 1982 : [recenzja] Krzysztof Kłosiński Jonathan Culler (aut. dzieła rec.) s. 386-396