Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Bogaj

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Andrzej Bogaj s. 5-7
Priorytety współczesnych reform oświatowych a wizja szkoły przyszłości (perspektywa europejska) Andrzej Bogaj s. 11-21
"Education in Poland in the proces of social changes", Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski, Mirosław J. Szymański, Warszawa 1999 : [recenzja] Stanisław Majewski Andrzej Bogaj (aut. dzieła rec.) Stefan M. Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Mirosław J. Szymański (aut. dzieła rec.) s. 193-196
"Szkoła a rynek pracy. Podręcznik akademicki", red. A. Bogaj, S. M. Kwiatkowski, [Warszawa 2006] : [recenzja] Zdzisław Wołk Andrzej Bogaj (aut. dzieła rec.) Stefan M. Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 241-242