Znaleziono 5 artykułów

Mirosława Bednarzak-Libera

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z VIII Sympozjum "Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii" Ostróda, 22-24 października 2003 r. Mirosława Bednarzak-Libera Dariusz Grzegorczuk s. 199-202
"Kuźnia Młodych Historyków", T. 1 (2004) : [recenzja] Mirosława Bednarzak-Libera s. 257-261
"Szkice z dziejów prasy podlaskiej", Arkadiusz Kołodziejczyk, Siedlce 1997 : [recenzja] Mirosława Bednarzak-Libera Arkadiusz Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 279-282
"Rocznik Bielskopodlaski", T. 8-9 (2000-2001) : [recenzja] Mirosława Bednarzak-Libera s. 297-300
"Historia i kultura regionalna w edukacji dzieci, młodzieży, dorosłych w Siedlcach", red. Mirosława Bednarzak-Libera, Siedlce 2007 : [recenzja] Artur Ziontek Mirosława Bednarzak-Libera (aut. dzieła rec.) s. 345-350